Wszystkich Świętych – Festum Omnium Sanctorum

W uroczystość Wszystkich Świętych przemierzamy nieraz setki kilometrów, by pokłonić się naszym przodkom, oddać hołd najbliższym, którzy są już po tamtej Stronie. Odwiedzamy cmentarze, aby ozdobić groby kwiatami, zapalić znicze i pomodlić się w intencji zmarłych.

Szacunek dla tych, którzy odeszli, wpisany jest w naszą chrześcijańską tradycję.  Dzień Wszystkich Świętych to zaduma, nadzieja i światło, które rozproszy ciemność pełną strachu. Wspominanie zmarłych cementuje wspólnotę, buduje naszą tożsamość.

Ten dzień wywodzi się z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa. Tradycja sięga roku 610, gdy papież Bonifacy IV nakazał oddawanie czci wszystkim męczennikom.

Jednym z najdawniejszych kazań spisanych w języku polskim jest kazanie na Dzień Wszystkich Świętych (In Die Omnium Sanctorum) z połowy XV wieku.

Z naszym religijnym świętem stara się bezskutecznie konkurować obcy nam Halloween, promocja okultyzmu i magii przez niby-zabawy, które nie wnoszą nic pozytywnego do dusz dzieci i młodzieży, ale rujnują duchowość. Korzenie Halloween sięgają pogańskich obchodów święta duchów i celtyckich bóstw. Pogańskie w swojej istocie obchody wigilii uroczystości Wszystkich Świętych, praktykowane przez ludzi uznających się za chrześcijan.

A przecież to w ten dzień wspomnijmy wszystkich naszych bliskich, którzy odeszli. Wspomnijmy więc naszych rodaków, szczególnie tych, którzy odeszli trwając na służbie Ojczyzny, powstańców listopadowych i styczniowych, żołnierzy wojen światowych i wojny 1920 roku, zdradzonych obrońców Ojczyzny z Września 1939, partyzantów z różnych formacji państwa podziemnego, ofiary ludobójstwa, powstańców warszawskich, robotników poznańskich 1956, robotników i uczniów, ofiary z Grudnia i tych, którzy odeszli będąc na służbie Rzeczpospolitej i wszystkich tych, którzy pracowali i walczyli dla Rzeczpospolitej, szczególnie zasłużonych dla Polski Niepodległej marszałka Józefa Piłsudskiego, narodowego demokratę Romana Dmowskiego, wirtuoza i dyplomatę Jana Ignacego Paderewskiego, przywódcę śląskich powstań chadeka Wojciecha Korfantego, generała Józefa Hallera.

W mijającym roku odeszli od nas m.in. Jan Olszewski, Karol Modzelewski, Jolanta Szczypińska, Paweł Adamowicz, Antoni Zambrowski, Stefan Kubowicz, Kornel Morawiecki.  R.I.P. Wieczny odpoczynek!

Europejska cywilizacja uczy szacunku dla zmarłych. Zapalmy symboliczną świeczkę pamięci.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę