Opłatek i wspomnienia

Członkowie Komitetu Pamięci i Ochrony Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 spotkali się na tradycyjnym opłatku 14 stycznia w Sali BHP. Gośćmi spotkania byli duchowy opiekun gdańskich stoczniowców i portowców (od lat 80. po dzień dzisiejszy) ks. Stanisław Płatek oraz radny Gdańska Grzegorz Strzelczyk. Zasłużeni działacze „S” podzieli się nie tylko opłatkiem, ale również wspomnieniami z działalności związkowej z poprzednich dekad.

fot. Paweł Glanert

Download PDF
Powrót Drukuj stronę