Współpraca przynosi efekty

– Model, który został wypracowany przy okazji utworzenia organizacji związkowej w Terminalu Kontenerowym DCT, jest godny naśladowania – mówiła Sharon James sekretarz Sekcji Dokerów w ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) w czasie spotkania zorganizowanego 9 lipca w siedzibie gdańskiej „Solidarności”.

Uczestnikami spotkania, które prowadził Andrzej Kościk przewodniczący Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, byli przedstawiciele Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność”, Organizacji Zakładowej w Terminalu Kontenerowym DCT. Oprócz Sharon James, ITF reprezentowany był przez Nigela Venesa, który bezpośrednio zaangażowany jest we współpracę z „Solidarnością”.

Głównym tematem spotkania była współpraca między NSZZ „Solidarność” a Międzynarodową Federacją Transportowców w zakresie tworzenia nowych organizacji związkowych w polskich portach. W krótkim wystąpieniu rozpoczynającym spotkanie Krzysztof Dośla podziękował przedstawicielce ITF za pomoc udzielaną „Solidarności”, której bezpośrednim efektem jest zorganizowanie ponad stuosobowej organizacji w jednej z gdańskich portowych spółek. A że prowadzenie obecnie działalności związkowej w portach nie jest rzeczą prostą mówił Mariusz Połom, przewodniczący Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność”, który wskazywał na fakt, że wraz z prywatyzacją portowych spółek pogarsza się sytuacja ich pracowników.

O problemach, które napotykają związkowi organizatorzy w czasie rekrutowania członków Związku, mówił natomiast Roman Kuzimski, wiceprzewodniczący gdańskiej „Solidarności”. Przedstawił on różne akcje organizowane przed Terminalem Kontenerowym DCT, między innymi ostatnią, która miała miejsce w święto Bożego Ciała, a dotyczyła walki o dodatki za pracę w święta. – Niewątpliwie fakt, że za nami stoi tak duża i silna międzynarodowa organizacja, jaką jest ITF powoduje, że pracodawcy bardziej się z nami liczą – podkreślił Roman Kuzimski.

zdjęcia: Małgorzata Kuźma

 

– Spotkanie w Polsce różni się znacznie od tych, które odbywam w innych krajach. Zgłosiliście się do nas z konkretnym planem działania i poprosiliście nas o pomoc w pewnym zakresie. To jest dla nas model do naśladowania także przez inne organizacje – rozpoczęła swoje wystąpienie Sharon James sekretarz Sekcji Dokerów w ITF. Zwróciła ona również uwagę na godny naśladowania fakt współpracy między strukturami związkowymi marynarzy i portowców.

Po wystąpieniu sekretarz ITF nastąpiła część robocza spotkania.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę