Wspólne szkolenie z legislacji

Udział w konsultacjach społecznych poprzez angażowanie się w proces legislacyjny, to jedno z uprawnień przysługujących związkom zawodowym. Nie tylko w oparciu o ustawę o związkach zawodowych, ale też ustawę o Radzie Dialogu Społecznego.

legislacja1

Centrum Partnerstwa Społecznego oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów zorganizowały w dniach 19-20 stycznia 2018 r. szkolenie pod nazwą „udział związków zawodowych oraz innych podmiotów w procesie legislacyjnym w Polsce”. Jego celem było zwiększenie wiedzy na temat procesu legislacyjnego w Polsce i możliwości wpływania na ten proces przez związki zawodowe oraz inne organizacje.

Szkolenie podzielono na trzy części. W pierwszej zajęto się przebiegiem procesu legislacyjnego, w drugiej miejscem partnerów społecznych i innych podmiotów w procesie legislacyjnym. Trzecia część dotyczyła zaangażowania partnerów społecznych oraz innych podmiotów w proces legislacyjny w Polsce.

Uczestnicy, czyli członkowie Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” oraz studenci zrzeszeni w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów wzięli tez udział w warsztatach z opiniowania aktów prawnych.

Zdjęcie: Mateusz Szymański

Więcej…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę