Wrzenie w gospodarce wodnej. Porozumienie nie jest realizowane

Z inicjatywy NSZZ „Solidarność” 17 marca 2017 roku organizacje związkowe we wszystkich  siedmiu Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej w kraju złożyły na ręce dyrektorów Regionalnych ZGW żądania poprawy warunków płacy.

Odbyło się to w ramach procedury prowadzenia sporów zbiorowych. Zgłoszenie sporów wiąże się z niedopełnieniem przez stronę rządową porozumienia zawartego 5 maja 2016 roku przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska ze związkami zawodowymi. Porozumienie to miało wejść w życie 1 stycznia 2017 roku.

NSZZ „Solidarność” jednoznacznie oświadcza, że spór nie ma charakteru politycznego. Żądania pracownicze zmierzają do wyrównania poziomu płac drastycznie zaniżonego poprzez zamrożenie wynagrodzeń wprowadzone przez rządy PO-PSL. Resort ministra Jana Szyszko jednak tkwi w tej sprawie w marazmie.

Jeżeli do dnia 31 marca 2017 roku żądania nie zostaną spełnione, kilkanaście organizacji związkowych, zarówno zrzeszonych, jak i niezrzeszonych w NSZZ „Solidarność” przystąpi do akcji protestacyjnych przewidzianych prawem o sporach zbiorowych.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę