WRDS: Trudna sytuacja nauczycieli

Kwestia zagrożenia cyberterroryzmem oraz płace w oświacie w kontekście podwyżek na rok 2018 zdominowały posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, które odbyło się 22 marca w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

wrds-22 marca 2018

Członkowie WRDS przyjęli stanowisko w sprawie projektu systemu wynagrodzenia nauczycieli. Projekt ten uwzględnia aktualny stan prawny statusu nauczycieli i jest zbieżny z deklaracjami władz oświatowych o powiązaniu zarobków nauczycieli z wysokością średnich płac w gospodarce narodowej. Zespół do spraw społecznych Rady, który opracował projekt utrzymuje, że należy przywrócić co najmniej 120 proc. relację pomiędzy wynagrodzeniami nauczycieli a średnimi zarobkami w gospodarce narodowej. Obecnie jest to ok. 108 proc., a w 2013 r. było 122 proc. Można to osiągnąć, jak relacjonował Franciszek Potulski, były wiceminister edukacji i przewodniczący Zespołu, jeśli przyjmie się, że wzrost kwoty bazowej nauczycieli będzie corocznie wyższy na przykład o 2 proc. od planowanego wzrostu wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Na rok 2018 zaplanowano wzrost tej kwoty o 4,01 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Taki wzrost wynika z zaplanowanej podwyżki o 5 proc. od 1 kwietnia, do której dolicza się środki ze zlikwidowanego dodatku mieszkaniowego dla około 180 tys. nauczycieli uczących w szkołach wiejskich na terenie Polski. Należy tu wspomnieć, że nauczyciele otrzymują pensje gwarantowane w budżecie (minimalne), które są ściśle określone oraz rzeczywiste, będące pochodną gwarantowanych, a także dodatków za nadgodziny, czy wynikających ze struktury awansów zawodowych (nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany).

Polscy nauczyciele znajdują się na 18-19 miejscu wśród nauczycieli państw unijnych, pod względem wysokości wynagrodzeń. Do ich zarobków, aby spełniały wymóg wynagrodzeń gwarantowanych, aż 41 samorządów naszego województwa musi dopłacać. Dlatego projekt przewiduje konieczność prowadzenia dialogu rządu ze stroną społeczną.

(mig)

Fot. Maria Giedz
Download PDF
Powrót Drukuj stronę