WRDS: Szkolnictwo zawodowe w Pomorskiem

Dostosowywanie szkół zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy, kształcenie i doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz finansowanie szkolnictwa zawodowego zdominowały dwudzieste szóste posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 27 września br. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Po zlikwidowaniu wielu zasadniczych szkół zawodowych, a także szkół technicznych na rynku pracy coraz bardziej odczuwa się brak wyspecjalizowanych pracowników. Aby zmienić tę sytuację w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, a także Regionalnego Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie” realizowane jest przedsięwzięcie „kształtowanie szkół zawodowych w regionie”, współfinansowane ze środków unijnych. Dzięki temu przedsięwzięciu powstały w naszym województwie nowoczesne szkoły zawodowe, gwarantujące wysoką jakość nauczania i właściwe przygotowanie uczniów do wykonywania pracy zawodowej.

WRDS Bogna Winiarczyk Slupsk

Pomimo pozytywnej opinii zarówno uczniów, nauczycieli, jak i pracodawców oraz władz samorządowych na temat tego przedsięwzięcia sytuacja szkolnictwa zawodowego nie jest dobra. Przede wszystkim brakuje nauczycieli praktyków, a ci którzy są nie wyrażają zainteresowania dokształcaniem się w zakresie nowych technologii. Na przykład w Słupsku, gdzie funkcjonuje 5 Zasadniczych Szkół Zawodowych, w 2018 r. tylko jeden nauczyciel zdecydował się na podjęcie studiów magisterskich. Dziewięciu wyraziło chęć uczenia się na studiach podyplomowych. Przekwalifikowywanie się nauczycieli ogólnokształcących nie zdaje egzaminu, bo jest to długi proces. Ponadto specjaliści odchodzą ze szkolnictwa do przemysłu, gdyż tam otrzymują znacznie wyższe wynagrodzenie (nauczyciel dyplomowany otrzymuje 3317 zł brutto). Brakuje też systemu nauczania zawodowego. Na to nakłada się kwestia finansowania szkolnictwa zawodowego, kiedy skończą się środki unijne.

Jednym z rozwiązań tej sytuacji jest wniosek, przyjęty w stanowisku podczas posiedzenia WRDS, w którym proponuje się utworzenie na uczelniach zawodowych studiów pedagogicznych, z takim programem kształcenia, który obok wiedzy pedagogicznej przygotowałby do nauczania przedmiotów zawodowych. W stanowisku tym podkreśla się również, że docelowo w szkołach zawodowych przedmiotów zawodowych winni uczyć nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze, którego część byłaby realizowana w przedsiębiorstwie lub instytucji badawczej lub odwrotnie.

Podczas posiedzenia Rady zastanawiano się też nad tym, jak zatrzymać w kraju młodych ludzi po ukończeniu szkoły zawodowej. Okazuje się, że większość z nich już w trakcie szkolnych praktyk otrzymuje od pracodawców gwarancję zatrudnienia ich po ukończeniu szkoły.

Dariusz Gobis Izba Rzemieślnicza WRDS

– Rocznie, spośród 1,5 tys. absolwentów szkół zawodowych zdających egzaminy w Izbie Rzemieślniczej wszyscy już mają pracę – twierdzi Dariusz Gobis, dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

mig

Download PDF
Powrót Drukuj stronę