WRDS o komunikacji w regionie

Tematem X plenarnego posiedzenia WRDS 23 lutego 2017 r. będzie dostępność komunikacyjna regionu i kierunki rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, a także bezpieczeństwo obywateli w przestrzeni publicznej.

Zgodnie z tematem sesja rady odbędzie się w siedzibie spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście w Gdyni przy ul. Morskiej 350A.

Wśród gości m.in. Alina Petruczenko, Oddział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, Maciej Lipnowski prezes Zarządu SKM Trójmiasto SA i Krzysztof Czopek, Dyrektor Departamentu Infrastruktury UMWP.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jest regionalną instytucją dialogu społecznego. Jej pracami obecnie kieruje Krzysztof Dośla, lider ZRG NSZZ „S”.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę