Wolny Wielki Piątek?

Wielki Piątek – drugi dzień Triduum Paschalnego, upamiętniający śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, to jedno z najważniejszych świąt w kościołach, zborach i cerkwiach. Czy powinien być dniem wolnym od pracy?  

Wielki Piątek jest dniem zadumy nad Męką Chrystusa, skupienia, powagi, pobożności. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W tym dniu nie używa się instrumentów muzycznych, ani dzwonków. W Wielki Piątek polskie kościoły są pełne wiernych.

W Polsce Wielki Piątek jest dniem ustawowo wolnym od pracy dla pięciu wyznań chrześcijańskich: dla Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego),  Ewangelicko-Reformowanego (kalwińskiego), Ewangelicko-Metodystycznego, Chrześcijan Baptystów i Zielonoświątkowego.   Od dwudziestu lat dzień wolny od nauki lub pracy w Wielki Piątek  ewangelikom gwarantują ustawy o stosunku państwa do poszczególnych kościołów i zborów. Członkowie innych wspólnot  mogą indywidualnie starać się o zwolnienie z pracy w tym dniu, ale zgoda zależy od pracodawcy.

Członkowie gmin wyznaniowych żydowskich na święto Pesach mają cztery dni wolne. W tym roku Pesach zaczął się 15 kwietnia.

W wielu krajach świata Wielki Piątek jest dniem ustawowo wolnym. Są to kraje skandynawskie: Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja oraz niemieckojęzyczne: Austria, Niemcy i Szwajcaria oraz Wielka Brytania, Irlandia i Holandia.  Podobnie jest w Słowacji oraz w Hiszpanii i w Portugalii.

Na Półwyspie Pirenejskim istnieje wielowiekowa tradycja bractw Męki Pańskiej, których członkowie – ubrani na biało i zakapturzeni – w Wielki Piątek wędrują w długich procesjach, czcząc w ten sposób dzień Męki Pańskiej. W obu krajach iberyjskich oraz w Danii dniem wolnym jest także Wielki Czwartek.

W 2012 roku Raul Castro, prezydent Kuby, odpowiadając na apel papieża Benedykta XVI, zadekretował, że Wielki Piątek będzie dniem wolnym.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę