Wolność to odpowiedzialność

– Niech świat pamięta, że to w Polsce zaczęły się zmiany. W przeddzień podpisania Porozumień Sierpniowych, dziękujmy Bogu za wolną Ojczyznę, dziękujmy za tych, którzy wywalczyli dla nas wolność – tymi słowami ksiądz prałat Stanisław Łada rozpoczął mszę świętą w intencji NSZZ „Solidarność” 30 sierpnia w kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim.

Jednym z punktów uroczystości było poświęcenie sztandaru NSZZ „S” organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów oraz odsłonięcie wystawy „Święty Jan Paweł II”.

– Tradycja jest ważna, ale jeśli zostanie sama tradycja, to jest to zbyt mało. Zewnętrzna strona nie może przesłaniać istoty rzeczy – przestrzegał w kazaniu ksiądz Robert Zieliński. Mówił on również o tym, że wprowadzanie kolejnych praw, jak to było za czasów przed Chrystusem, jak i obecnie, powoduje, że człowiek czuje się wewnętrznie zagubiony. Powoduje to również wzajemne oddalanie się ludzi od siebie. Nawiązując do 35 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” ksiądz Robert Zieliński powiedział, że „Solidarność” była zrywem potrzeby wolności. Dodał jednak, że wolność to także odpowiedzialność.

W czasie drugiej część uroczystości, która odbyła się Domu Katechetycznym, przedstawiona została krótka historia pruszczańskiej „Solidarności”. Gośćmi spotkania, którego gospodarzem był przewodniczący organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Jerzy Parczewski, oprócz członków organizacji byli: Krzysztof Dośla, przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, członek Prezydium ZRG NSZZ „S” Zbigniew KowalczykLudwik Jakubek, kierownik Oddziału Pruszcz Gdański, Jan Klasa, przewodniczący  Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów. Przybyli również przedstawiciele władz samorządowych.

W trakcie uroczystości szef gdańskiej „S”  wręczył wyróżnienia kilkunastu zasłużonym dla naszego Związku działaczom. Specjalne podziękowania przewodniczący Dośla  złożył na ręce proboszcza parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego księdza prałata Stanisława Łady. Pamiątkowe dyplomy otrzymali również fundatorzy sztandaru organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów. Uroczystość zakończyło otwarcie wystawy „Święty Jan Paweł II”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę