Wojskowe Oddziały Gospodarcze negocjują UZP

Wojskowe Oddziały Gospodarcze przystępują do negocjacji układów zbiorowych pracy. Tymczasem w czwartek 23 marca br. po pełnej procedurze wyborczej ukonstytuowała się Komisja Zakładowa NSZZ „S” w 18 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Wejherowie. Na jej czele jest Jan Dettlaff, dotychczasowy lider tymczasowej komisji.

- Wynegocjowaliśmy zakładowy regulamin pracy. Teraz kolej na wyższym szczeblu na wynegocjowanie i przyjęcie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy – rysuje najważniejsze związkowe działania Jan Dettlaff.

WOG jest jednostką logistyczną w składzie 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu. Od września 2014 roku przejął on odpowiedzialność za zabezpieczenie finansowo-logistyczne jednostek będących w dotychczasowym rejonie zaopatrywania Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej. Do jego zadań należy między innymi: utrzymanie gotowości bojowej i mobilizacyjnej, zabezpieczenie materiałowe, techniczne, medyczne, finansowe oraz sprzętu łączności i informatyki, a także ochrona i obrona obiektów oraz obsługa administracyjno-biurowa).

Komisja Tymczasowa NSZZ „Solidarność” w 18 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Wejherowie powstała w październiku 2016 roku. Organizację związkową utworzyło wówczas 12 pracowników. Minęło kilka miesięcy i do „Solidarności” należy już 42 pracowników.  

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę