Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Stan gospodarki w Pomorskiem

Gospodarka województwa pomorskiego, jej bariery rozwoju i wzrostu była głównym tematem w dyskusji podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 23 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

wwrds-listopad2017

Liczba ofert pracy w naszym województwie rośnie, natomiast maleje bezrobocie (5,6 proc.). Zaczyna brakować pracowników w usługach, budownictwie, brakuje kierowców, spawaczy, ale i informatyków. Występuje coraz większe zapotrzebowanie na pracowników z zewnątrz i tę lukę wypełniają cudzoziemcy, głównie Ukraińcy oraz Białorusini. Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą znacznie wzrasta (o 7 tys. w stosunku do ubiegłego roku), są to małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlatego w założeniach na rok 2018 znalazło się m.in. promowanie tejże przedsiębiorczości, ale i dopasowywanie kompetencji oraz kwalifikacji zatrudnianych do potrzeb rynku pracy. Należy głównie zwrócić uwagę na osoby młode do 30 roku życia, a także te powyżej 50 roku życia oraz osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, imigrantów i reemigrantów.

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę