Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o bezpieczeństwie na Pomorzu

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Słupskiego Stanisław Szukała i wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Elbląskiego (reprezentujący oddział w Kwidzynie) Zbigniew Koban reprezentowali NSZZ „Solidarność” podczas kolejnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, które odbyło się 12 lipca 2016 r.

Tematem spotkania było szeroko rozumiane bezpieczeństwo mieszkańców Pomorza. Wynikało to zarówno z sytuacji międzynarodowej, także w bliskim sąsiedztwie Polski (nasilenie zagrożenia terrorystycznego, napływ imigrantów do Europy, działania wojenne na Ukrainie), jak i wzmożonego ruchu ludności w naszym regionie w związku z rozpoczętym sezonem urlopowym.

Iwona Kuczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku omówiła pierwszy okres funkcjonowania pilotażowego programu Mapa Zagrożeń, umożliwiającego obywatelom szybkie i bezpośrednie, poprzez specjalną stronę internetową, przekazywanie policji informacji o niebezpiecznych wydarzeniach w ich okolicy. Województwo pomorskie obok podlaskiego i miasta stołecznego Warszawy jest jednym z obszarów, na którym program jest testowany.

Kwestii bezpieczeństwa zdrowotnego dotyczy przyjęte 12 lipca Stanowisko Zespołu ds. społecznych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ws. funkcjonowania i koniecznych zmian w systemie ratownictwa medycznego.

Zespół uznał sprawne działanie tego systemu za jeden z kluczowych warunków zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Dokument wymienia katalog problemów wymagających doprecyzowania i ujednolicenia w skali kraju, dot. m.in. rozlokowania sieci SOR-ów, propozycji ilości podstawowych i specjalistycznych zespołów wyjazdowych, zapewnienia wsparcia psychologicznego dla ratowników medycznych, zwiększenia wyceny usług ratownictwa medycznego, modyfikacji zasad doskonalenia zawodowego, zwiększenia poziomu wynagrodzeń pracowników oraz uznania zawodu ratownika medycznego za zawód zaufania publicznego, a tym samym umożliwienie utworzenia samorządu zawodowego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przyjęła również stanowiska ws. argumentów na rzecz lokalizacji centrali Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku oraz ws. współpracy przedsiębiorców z oświatą zawodową.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę