Wojciech Książek – rok 2015 w oświacie bez powodów do radości

– Dużych powodów do radości nie było w 2015 r. Dowodem na to jest wejście w spór zbiorowy oraz dwie duże akcje protestacyjne: 28 kwietnia i wspólna z drugim oświatowym związkiem zawodowym – 14 października.  Trzeci rok z rzędu nauczyciele nie otrzymali podwyżek wynagrodzeń. Nie ma też ich w planach budżetowych na rok 2016. Tylko z niektórymi z samorządów udało się wynegocjować podwyżki dla pracowników administracji i obsługi szkół. Pieniędzy w oświacie jest za mało. Konsekwencje stają się dramatyczne. Pojawiają się sygnały, że mogą być opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń, co wymusza nasze interwencje. Plany przesunięcia terminu wypłat wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych sugeruje kilka gmin, m.in. Kościerzyna.

Jeśli chodzi o oczekiwania dotyczące oświaty, chciałbym, aby MEN zaczęło nas nie tylko słuchać, ale także słyszeć, co było bolączką ostatnich lat.  Mam nadzieję również, że zostaną zlikwidowane obowiązkowe godziny bezpłatne. Według badań IBE nauczyciel pracuje 46 godzin i 40 minut tygodniowo. Na pewno są konieczne zmiany programowe, dotyczące podręczników, planów nauczania. Cieszę się z zapowiedzi rządu PiS odnośnie przywrócenia wieku emerytalnego, żeby nauczyciel nie był w potrzasku. Ważne są też deklaracje obniżenia biurokracji szkolnej, w tym odejścia od tzw. obowiązkowych godzin niepłatnych. Liczę też, że merytoryczna dyskusja, analiza sytuacji, celów, szacunek dla dokonań w tym zakresie, poprzedzi także ew. zmiany w ustroju szkolnym.

 

Fragment opinii prawnej dr Waldemara Uziaka dotyczącej planów Starostwa Powiatowego w kilku gminach, m.in. w Kościerzynie przesunięcia terminu wypłat wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych.

„Kwestię  terminu  wypłaty   wynagrodzenia   dla   ogółu   pracowników (a  nie  dla  nauczycieli  czy  nauczycieli  akademickich) ujmują przepisy art. 85 k. p.: wypłaty dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w  stałym  i  ustalonym z  góry  terminie  (§  1),  przy  czym  w  przypadku  wypłaty  realizowanej  raz w miesiącu odbywa się ona z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (§ 2). Jeżeli tak ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia jest dniem wolnym od pracy (czyli niedzielą lub świętem – art. 1519 § 1 k. p.), wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym (art. 85 § 3 k. p.)”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę