Wojciech Książek ponownie przewodniczącym Sekcji Oświaty i Wychowania RG. Dobra szkoła dobrym nauczycielem stoi

„Solidarni! Nasz jest ten dzień. Zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel” – te słowa z hymnu „Solidarności” Jerzego Narbutta najlepiej określają idee i działania, jakie będą mi przyświecać w nowej kadencji. Chciałbym, abyśmy w tym duchu razem pracowali – powiedział zaraz po ogłoszeniu wyników głosowania Wojciech Książek, nowo wybrany przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego podczas Walnego Zebrania Delegatów, które odbyło się 17 kwietnia w Sali Akwen w Gdańsku.

Zdjęcia: Olga Zielińska

– Moim programem jest sprawozdanie działalności w minionej kadencji, które przed chwilą zostało zaprezentowane. A wiec to, co zrobiliśmy. Są pewne zadania, które trzeba nadal kontynuować – mówił Wojciech Książek. – Zgoda buduje, ale aby tak się stało, potrzebna na to jest zgoda obu stron.

Wojciech Książek był jedynym kandydatem na przewodniczącego Sekcji. Liczba oddanych na niego głosów świadczy o niekwestionowanej pozycji lidera solidarnościowej Oświaty. Na oddanych 96 ważnych głosów aż 86 delegatów opowiedziało się za dotychczasowym przewodniczącym.

Nowy przewodniczący podkreślił, że w życiu i pracy kieruje się ważną wartością: stara się być mądrym patriotą w ujęciu moralnym, zawodowym i prywatnym.

Wojciech Książek wstąpił do „Solidarności” 1 września 1980 roku. W latach 90. pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji, podczas rządów AWS był wiceministrem edukacji. Popularyzował wtedy ideę, że „Edukacja to trzy m – Miłość, Mądrość i Modlitwa”. Jest przewodniczącym Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” od 2002 roku.

Sekcja Oświaty i Wychowania liczy 4714 członków. To największa organizacja związkowa w Regionie Gdańskim. W trakcie kadencji akces do Sekcji zgłosiła KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S” z Nowego Stawu. Współpracują z Sekcją także organizacje z Kwidzyna, Sztumu, Nowego Dworu Gdańskiego. Przyłączenie do Oświaty w Regionie Gdańskim deklarowała Oświata w Elblągu. Stało się to możliwe. ZRG 4 kwietnia uwzględniając uchwałę Zarządu Regionu Elbląskiego wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu terytorialnego oraz powołanie Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” z siedzibą w Gdańsku. Delegaci Sekcji Oświaty i Wychowania uchwałą zdecydowali o jej utworzeniu. Tym samym Sekcja Regionu Gdańskiego stała się Sekcją Międzyregionalną.

Delegaci wybrali 45 osobowy skład Sekcji. Nie wybrano natomiast delegatów na WZD Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S”, ponieważ zabrakło kworum. Kolejne głosowanie odbędzie się 24 kwietnia w sali BHP.

W trakcie zebrania przyjęto ważny dokument – Uchwałę programową, która będzie wytyczać cele i działania Sekcji w nowej kadencji. Jej motto brzmi: „Dobra szkoła dobrym nauczycielem stoi”; ma to być przypomnieniem znaczenia i sensu pracy nauczyciela. Uchwała programowa zobowiązuje członków oświatowej „Solidarności”, aby w swoich działaniach „kierowali się „dążeniem do obrony godnego statusu nauczyciela, polskiego pracownika oświaty”.

Delegaci przyjęli inne ważne dokumenty, m.in.: dotyczące podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników oświaty, zwiększenia nakładów na oświatę, dodatkowych godzin niepłatnych i tak zwanych godzin dyrektorskich, obligatoryjnych ocen pracy nauczycieli dyplomowanych, wydłużenia z 10 do 15 lat drogi awansu zawodowego, poprawy sytuacji bibliotekarzy szkolnych, dodatkowych środków dla nauczycieli łączących etaty w kilku szkołach.

Gościem specjalnym WZD był szef Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla, który gratulował delegatom skuteczności w działaniach i wytrwałości oraz podziękował za pracę i wysiłek na rzecz Związku i polskiej oświaty.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę