Wojciech Książek na czele sekcji oświaty

Obradująca w minioną sobotę (12 kwietnia) Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” na swojego przewodniczącego wybrała ponownie Wojciecha Książka. Wyłoniono również 43-osobową radę sekcji, 5-osobową komisję rewizyjną i 10 delegatów na zjazd krajowej sekcji oświaty.

Zanim związkowcy z oświatowej „Solidarności” przystąpili do procedury wyborczej, uczcili minutą ciszy ofiary katastrofy smoleńskiej oraz wysłuchali wzruszających dwóch utworów o charakterze patriotycznym w wykonaniu Moniki Jakubek. Z zaproszonych gości jako pierwsza zabrała głos wiceprzewodnicząca Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania Teresa Misiuk, która mówiła o najważniejszych problemach mijającej kadencji, z którymi musiała zmierzyć się oświatowa „Solidarność”, a także o roli jaką pełnią przedstawiciele oświatowej „Solidarności” naszego regionu w strukturach krajowych. O znaczeniu i osiągnięciach organizacji oświatowych w Regionie Gdańskim mówił natomiast Krzysztof Dośla, który przypomniał między innymi, że to właśnie komisje międzyzakładowe oświaty z Gdańska i Gdyni, otrzymały nagrodę specjalną za aktywny udział w akcjach związkowych w 2013 roku.

O aktywności nauczycielskiej „Solidarności” świadczy tempo, w jakim się ona rozwija. Od 2010 roku do Związku zapisało się łącznie około 1150 nowych członków i obecnie Sekcja liczy 4609 członków.

Na początku kadencji do Sekcji należało 26 organizacji zakładowych lub międzyzakładowych. W 2011 r. akces do Sekcji zgłosiła Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie, zaś w 2014 r. Organizacja Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Placówek Oświatowych Powiatu Tczewskiego.

Wolę współpracy zgłosiła Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Nowym Dworze Gdańskim – formalnie należy do Regionu Elbląskiego. Z tego regionu współpracują już z naszą Sekcją organizacje z Kwidzyna i Sztumu oraz z Bytowa (Region Słupski).

W kadencji 2010–2014 sekcja zorganizowała kilka konferencji poświęconych m.in.

  • sytuacji pedagogów i psychologów szkolnych w obliczu zmian w systemie opieki nad uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rządowych propozycji zmian organizacyjnych i programowych w szkolnictwie ponadgimnazjalnym i zawodowym
  • sytuacji pracowników administracji i obsługi szkół, placówek edukacyjnych, przedszkoli.

Przedstawiciele sekcji uczestniczyli, a także często organizowali lub współorganizowali różnego typu szkolenia.

Oświatowa „Solidarność” aktywnie włączała się również w ogólnozwiązkowe akcje protestacyjne. Praktycznie nie było manifestacji, czy pikiety w której nie uczestniczyła by przedstawiciele oświaty.

Po części sprawozdawczej delegaci na WZD Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wybrali władze na kadencję 2014–2018.

Związkowcy przyjęli również kilka uchwał i stanowisk dotyczących, m.in. wychowania patriotycznego w szkołach, nieuzasadnionej prywatyzacji oświaty oraz obrony Karty Nauczyciela. Wystosowano również apel w sprawie filmu o katastrofie smoleńskiej, który przedstawiamy poniżej.

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża swój sprzeciw wobec decyzji o odmowie dofinansowania powstania filmu fabularnego „Smoleńsk” w reżyserii Antoniego Krauzego (autora m. in. filmu „Czarny czwartek” o tragedii na Wybrzeżu w 1970 roku). Uważamy, że nie powinno się w ten sposób ograniczać pamięci, mówienia o tym tak tragicznym, ale i bezprecedensowym nie tylko w skali Polski, wydarzeniu.

Walne Zebranie Delegatów apeluje do władz NSZZ „Solidarność” o wystąpienie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki filmowej o zmianę decyzji tym bardziej, że w tym samym czasie dotacje otrzymuję inne, kontrowersyjne produkcje filmowe. Przypominając też decydentom, że dzielą środki publiczne, wypracowane przez wszystkich Polaków.

W razie utrzymania tej edycji apelujemy o zainicjowanie zbiórki publicznej na ten cel, wsparcie Fundacji, która się tym zajmuje. WZD apeluje do organizacji wchodzących w skład Sekcji, osób prywatnych o wpłaty na konto (więcej: www.fundacjasmolensk2010.pl)

Nie wiemy, czy podstawą tej decyzji jest chęć zablokowania powstania i emisji filmu przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku, czy inne. Wiemy, że zginęła tam elita polityczna narodu i to reprezentująca różne opcje i światopoglądy. Powstanie takich obrazów (jak w USA po tragedii 11 września 2001 roku) spełnia ważną rolę integrującą społeczeństwo, role terapeutyczną, ale także edukacyjną. Temu nie służy zarządzanie państwem, społecznym emocjami przez podsycanie konfliktu i podziału społeczeństwa.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę