Wojciech Książek: To był spokojny rok szkolny

Kończący się rok szkolny 2015/2016 przyniósł wiele nadziei związanych ze zmianą dokonaną podczas wyborów parlamentarnych – komentuje Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Spokojny rok 

Kończący się rok szkolny 2015/2016 przyniósł wiele nadziei związanych ze zmianą dokonaną podczas wyborów parlamentarnych.

Pod wieloma względami środowisko oświatowe, podobnie jak większość społeczeństwa, było już zmęczone rządami koalicji PO-PSL, zwłaszcza podczas drugiej kadencji. Po pierwsze, od 2012 r. nie było nawet mowy o podwyżkach wynagrodzeń dla pracowników oświaty. Po drugie, władza centralna kupowała sobie pozorny spokój oddając coraz więcej kompetencji jednostkom samorządu terytorialnego, także w kwestiach likwidacji bądź przekształceń placówek edukacyjnych. W ten sposób rządy PO-PSL osłabiły pozycję środowiska nauczycielskiego i zachwiały wieloletnią równowagą w systemie oświaty.

Proces edukacyjny i wychowawczy powinien przebiegać w spokojnych warunkach i taki był na szczęście mijający rok szkolny. Pozytywem jest zatrzymanie samowolki w kwestii likwidacji i przekształceń szkół. Niejasne pozostają wciąż zapowiedzi podwyżek wynagrodzeń w 2017 r. oraz kwestia ustroju szkół. Wśród ludzi oświaty istnieje obawa, że wobec oczekiwań różnych grup społecznych na potrzeby edukacyjne nie zostanie przeznaczona odpowiednia kwota pieniędzy.

Wprawdzie udało się formalnie zlikwidować niepłatne tzw. godziny karciane, ale przyjęte rozwiązanie jest nieprecyzyjne. Czasami kontrowersje wywołuje odchodzenie od konkursowego wybory dyrektorów szkół.

Oświatowa „S” w Regionie Gdańskim monituje te sprawy. Czekamy na podsumowanie debaty na temat systemu edukacji w Polsce, którą przedstawi 27 czerwca w Toruniu minister edukacji narodowej.

Wojciech Książek

Download PDF
Powrót Drukuj stronę