Wodne porozumienie: podwyżka i ciągłość zatrudnienia

Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” 5 maja 2016 roku podpisała porozumienie pracownicze z Ministerstwem Środowiska.

Po żmudnych i długich negocjacjach związkowcom udało się osiągnąć m.in. od 1 stycznia 2017 r. gwarantowaną podwyżkę,  niezależnie od wejścia w życie ustawy Prawo wodne, gwarancję ciągłości zatrudnienia z zachowaniem warunków płacy oraz gwarancję wyjścia ze służby cywilnej. Jest też miękki zapis o możliwości uzyskania części podwyżki jeszcze w tym roku. W związku z powyższym Sekcja Krajowa rekomenduje Komisjom Zakładowym zawieszenie sporów zbiorowych w sprawach płacowych z Dyrektorami RZGW.

- Nie ustajemy w staraniach, aby zrealizować i ten punkt porozumienia – informuje Marcin Jacewicz, sekretarz SK PGW NSZZ „Solidarność”.

Porozumienie jest wynikiem pracy zespołu negocjacyjnego w składzie: Arkadiusz Kubiaczyk – Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność”, Marcin Jacewicz – Sekretarz Sekcji Krajowej, Andrzej Wrzeszczyński i Maria Porada, członkowie Rady Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” oraz Zbigniew Kuszlewicz, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. Ministra Środowiska reprezentowali podsekretarze stanu  Mariusz Gajda i  Andrzej Szweda-Lewandowski, Główny Konserwator Przyrody.  

Minister Środowiska zobowiązał się, że niezależnie od wejścia w życie nowej ustawy zmieniającej struktury gospodarki wodnej, wynagrodzenie zasadnicze każdego z pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zostanie nie później niż od dnia 1 stycznia 2017 r., podwyższone o kwotę brutto 850 zł. Jednocześnie oświadczył, że „dokona starań, aby wynagrodzenie zasadnicze każdego z pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zostało w części kwoty podwyższone jeszcze w roku 2016”.

Minister Środowiska zobowiązał się też do zapewnienia ciągłości zatrudnienia pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz utrzymania dotychczasowych warunków płacy.

Zdjęcie: Maria Giedz

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę