Władze na nową kadencję

Wybór członków prezydium Zarządu Regionu na kadencję 2014-2018 oraz wybór rad: Regionalnego Funduszu Strajkowego,  Regionalnego Funduszu Pomocy Osobom Szykanowanym za działalność związkową oraz Regionalnego Funduszu Rozwoju Związku „Razem Bezpieczniej – to najważniejsze punkty pierwszego posiedzenia nowo wybranego Zarządu Regionu Gdańskiego, które odbyło się 30 czerwca 2014 roku w sali Akwen.

Fot. Paweł Glanert

 

Poniedziałkowe spotkanie rozpoczęło się od wręczenia zaświadczeń dla nowo wybranych członków Zarządu Regionu, który wraz z przewodniczącym liczy obecnie 66 osób. W składzie nowego Zarządu znalazło aż 22 nowych związkowców. Członkowie Zarządu Regionu przegłosowali, że prezydium ZRG w nowej kadencji będzie liczyło od 7 do 9 członków. Nowością jest zmiana organizacji pracy w biurze Zarządu Regionu, która ma polegać na odciążeniu członków prezydium od pracy administracyjnej i kierowania działami, tak by mogli oni więcej czasu poświęcić na kontakty z organizacjami zwiazkowymi. Przewodniczący Regionu przedstawił 6 kandydatów na członków prezydium. I tak na swojego zastępcę zaproponował Romana Kuzimskiego, na sekretarza Bogdana Olszewskiego, na skarbnika Stefana Gawrońskiego, a na członków prezydium Wojciecha Książka, Zbigniewa Kowalczyka i Tadeusza Szymańskiego.

Po prezentacji kandydatów i związanej z tym dyskusji przystąpiono do głosowania. Ostatecznie, w wyniku tajnego głosowania otrzymali wymaganą liczbę głosów.

Ponadto członkowie Zarządu Regionu powołali: Radę Regionalnego Funduszu Strajkowego, Radę Regionalnego Funduszu Pomocy Osobom Szykanowanym za działalność związkową oraz Radę Regionalnego Funduszu Rozwoju Związku „Razem Bezpieczniej”.

Zarząd Regionu przegłosował również uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie Władysławie Obrachta-Strama tytułu „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

W dalszej części posiedzenia zostały przedstawiony plan  uroczystości rocznicy Sierpnia’ 80, który  zaprezentował Wojciech Książek. Mówił on również o nowej edycji Funduszu Stypendialnego. Przewodniczący oświatowej „Solidarności” zaapelował o wpłaty na konto funduszu, ale również zgłaszanie kandydatów na stypendystów. Wszystkie informacje na temat powyższych spraw znajdują się na stronie Zarządu Regionu.

O zgłaszanie się na szkolenia na nowy rok szkoleniowy apelowała natomiast Irena Jenda, kierownik Działu Szkoleń. Aktualne tematy i terminy szkoleń znajdują się również na stronie internetowej w zakładce „Szkolenia”.

Przyjęto również kalendarium spotkań Zarządu Regionu na najbliższe półrocze.

Poniedziałkowe posiedzenie Zarządu Regionu zakończyła dyskusja na temat zbliżających się wyborów samorządowych.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę