Wizyta nauczycieli z Malty

Kilkuosobowa grupa nauczycieli ze związku zawodowego na Malcie „Malta Union of Teachers” przyjechała we wrześniu na zaproszenie KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni. Maltańscy nauczyciele podczas kilkudniowego pobytu wymienili się doświadczenia z koleżankami i kolegami z Gdyni, odwiedzili również siedzibę Zarządu Regionu Gdańskiego, gdzie spotkali się m.in. z Krzysztofem Doślą, przewodniczącym ZRG NSZZ „S” oraz Wojciechem Książkiem, przewodniczącym Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego.

„Malta Union of Teachers” to jedyny związek środowiska nauczycielskiego na Malcie. Należy do niego ponad 9 tysięcy członków, co stanowi około 80 procent nauczycieli i pracowników oświaty. Trzeba dodać, że każdy nauczyciel ma najczęściej dwóch asystentów. Malta jest małym krajem, liczącym około 440 tysięcy mieszkańców.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli na Malcie wynosi około średniej krajowej i średniej w Unii Europejskiej. Jak podkreślają jednak związkowcy zawód nauczyciela należy do tych, które gwarantują duże bezpieczeństwo zatrudnienia i dobre warunki pracy. Co roku, nawet w najtrudniejszych czasach gospodarczych, podnoszone są pensje nauczycieli. Jeśli sytuacja w kraju jest trudna, podwyżki wynagrodzeń związane są jedynie ze wzrostem kosztów utrzymania, które publikują rządowe centra. Negocjacje płacowe odbywają się na szczeblu związek rząd, a podwyżki dotyczą wszystkich pracowników oświaty.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę