Winter is coming w DCT Gdańsk

Winter is coming czyli, zima nadchodzi to motto rodu Starków z serialu „Gra o tron”. Znaczenie tych słów to ostrzeżenie, by być w stałej czujności.

Zdjęcia: Olga Zielińska

 

Pod takim hasłem działacze związkowi z Regionu Gdańskiego NSZZ „S” przeprowadzili w piątek 3 października akcję ulotkową przed bramą  wejściową DCT Gdańsk. Ochrona zakładowa próbowała uniemożliwić przeprowadzenie akcji. Zabroniono także wykonywania zdjęć.

„Solidarność” domaga się od pracodawcy  m.in.: umów na czas nieokreślony, wypłaty zaległych dodatków za pracę na wyższych stanowiskach oraz przestrzegania zapisów zawartych w regulaminie wynagradzania, dodatków do wynagrodzenia za pracę w soboty, niedziele i święta, jasnych i obiektywnych kryteriów oceny pracowników, udziału przedstawicieli związku zawodowego w pracach komisji powypadkowej, odstąpienia od praktyki wielokrotnego karania pracownika za to samo przewinienie.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę