Wielki sukces programu „Rodzina 500+”

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podsumowała pierwszy okres funkcjonowania sztandarowego programu rządu PiS „Rodzina 500+”. Program ruszył 1 kwietnia br. i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem Polaków. Złożono już ponad 2 mln wniosków, co stanowi 75 proc. z ogólnej liczby 2,7 mln uprawnionych rodziców. Patrząc w liczbach bezwzględnych, najwięcej wniosków wpłynęło do tej pory w województwach mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim. Natomiast w ujęciu procentowym największym zainteresowaniem program cieszy się w Białymstoku. W stolicy Podlasia wnioski złożyło już 83 proc. uprawnionych rodziców.

Przypominamy, że w ramach programu „Rodzina 500+” można otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości nieopodatkowanych 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. W przypadku najuboższych rodzin świadczenie przysługuje także na pierwsze dziecko. Progiem dochodowym (liczonym na jedną osobę w rodzinie) jest w tym przypadku 800 zł (1200 zł w przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne).

Wnioski można składać w gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej lub pomocy rodzinie, wyznaczonych stanowiskach w poszczególnych urzędach miasta lub gminy, w placówkach Poczty Polskiej oraz drogą elektroniczną (korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS). Z tej ostatniej możliwości, jak poinformowała minister Elżbieta Rafalska, skorzystało około pół miliona osób.

Program okazał się nie tylko strzałem w dziesiątkę z punktu widzenia potrzeb rodzin z dwójką i większą liczbą dzieci. Pokazał także, że można dobrze zorganizować pracę administracji państwowej i samorządowej. Mimo obaw krytyków wypłata świadczeń następuje szybko i sprawnie. Na podstawie złożonych wniosków wydano już 400 tys. decyzji o przyznaniu świadczeń, a uprawnionym rodzicom wypłacono już ponad 127 milionów złotych.

Z analiz demograficznych wynika, że dzięki programowi „Rodzina 500+” do 2050 r. liczba ludności w Polsce może wzrosnąć nawet o 1,7 mln osób. Prognozy GUS z 2014 r., nie uwzględniające programu, wskazywały, że w 2050 r. liczba ludności w Polsce miałaby spaść do 34 mln osób (z 38,5 mln w 2013 r.). Eksperci szacują także, że wzrost dochodów Polaków wynikający z programu „Rodzina 500+” zwiększy tempo wzrostu gospodarczego nad Wisłą.

ACH

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę