Większego finansowania muzeów i ich pracowników domaga się „S”

Stanowisko ws. finansowania muzeów przyjęło 18 czerwca, drugiego dnia obrad, Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. W dokumencie czytamy, że WZD „wyraża głęboki niepokój o stan polskich muzeów, których rola w upamiętnianiu historii i tradycji narodu polskiego jest kluczowa. Uważamy, że polskie muzea są niedofinansowane, a wynagrodzenia pracowników odbiegają rażąco od średniej krajowej.  Domagamy się zwiększenia nakładów finansowych na polskie muzea oraz transparentnego rozdziału środków. Niezbędna jest również poprawa sytuacji finansowej pracowników muzeów.

Stanowisko WZD ws. finansowania muzeów trafi m.in. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz do wszystkich klubów parlamentarnych. To drugie stanowisko WZD obradującego w Sali BHP. Pierwszego dnia delegaci przyjęli stanowisko ws. oświaty.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę