Szkolenie członków komisji rewizyjnych

Komisja rewizyjna każdej jednostki organizacyjnej Związku kontroluje władzę wykonawczą tej jednostki i jej prezydium w zakresie działalności finansowej, zgodności tej władzy z postanowieniami statutu i innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego, wiążących tę władzę oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W siedzibie „Solidarności” w Gdańsku 29 czerwca Dział Szkoleń Regionu Gdańskiego NSZZ „S” przeprowadził szkolenie dla członków komisji rewizyjnych organizacji związkowych. Wzięło w nim udział 11 działaczy „S”, m.in. z Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, Szpitali Tczewskich, Crown Packaging, Pomkol Kolbudy i Kolejowych Zakładów Usługowych.

– W końcu wiemy, co nam wolno, a czego nie. Jest to nasze pierwsze szkolenie dotyczące uprawnień komisji rewizyjnych. Ta wiedza jest niezbędna w naszej pracy – mówili uczestnicy szkolenia.

Karolina Jank ze Szpitali Tczewskich dodała, że szkolenie było niezwykle fachowo przygotowane i w ciekawy sposób poprowadzone.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę