Wiek emerytalny do Trybunału

NSZZ „Solidarność” kontynuuje akcje wymierzone w rząd PO-PSL Donalda Tuska. Związkowcy nie odpuszczają tematu wieku emerytalnego. Polacy nie mogą zapomnieć, że rząd Donalda Tuska podjął tę niepopularną decyzję bez konsultacji społecznej. Obradująca w Gdańsku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy zrównującej i wydłużającej wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. „Krajówka” NSZZ „S” podjęła też decyzję o poparciu manifestacji „Obudź się Polsko”, która odbędzie się 29 września w Warszawie i zaapelowała do członków i sympatyków Związku o udział w tym proteście.

Zdaniem związkowców i związkowych ekspertów prawnych ustawa wydłużająca wiek emerytalny jest niezgodna z konstytucją. Jedyną przesłanką do zrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest radykalna zmiana modelu społecznego. Nic takiego w Polsce się nie stało. Ustawa jest też niezgodna z prawem międzynarodowym, m.in. z Europejską Kartą Społeczną i konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada, że od 2013 r. wiek emerytalny będzie wzrastał o trzy miesiące każdego roku. Mężczyźni osiągną więc wiek emerytalny (67 lat) w 2020 r., a kobiety – w 2040 r. Parlament odrzucił wniosek o  zorganizowanie ogólnopolskiego referendum Solidarności – podpisany przez dwa miliony osób. „S” przeprowadzi też od września kampanię medialną. Jej elementem będą m.in. spoty krytykujące wydłużenie wieku emerytalnego z symboliką „cmentarną” i hasłem „Nie chcemy pracować aż do śmierci” oraz spoty wymierzone przeciwko tzw. umowom śmieciowym.

ASG
fot,: Komisja Krajowa NSZZ „S”

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę