Wiek emerytalny: Trybunał po cichu przyznaje rację „Solidarności”?

Wyrok sobie, uzasadnienie sobie – tak można podsumować działania Trybunału Konstytucyjnego ws. podniesienia wieku emerytalnego. Przypomnijmy, że 7 maja Trybunał uznał reformę emerytalną PO-PSL za zgodną z Konstytucją RP. Kontrowersje wzbudziło jednak uzasadnienie wyroku sprawiające wrażenie, że sędziowie Trybunału skupili się nie na istocie sprawy, a utylitarności decyzji koalicji rządowej. – Nowelizacja została wprowadzona w momencie kryzysu systemu zabezpieczenia społecznego i, jak twierdzi ustawodawca, ma sprzyjać rozwojowi gospodarczemu państwa – uzasadniała sędzia sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Ponadto decyzja nie była jednogłośna – zdanie odrębne do całości lub części wyroku złożyło aż 7 sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dopiero na tym tle warto zapoznać się z tzw. postanowieniem sygnalizacyjnym, które Trybunał przesłał do Sejmu 17 lipca br. Jak wskazuje Dział Informacji Komisji Krajowej NSZZ „S”, Trybunał w dokumencie tym zaznacza, że podwyższenie wieku emerytalnego powinno być jednym z wielu, a nie jedynym środkiem łagodzącym skutki kryzysu funduszu ubezpieczeń społecznych. Działania naprawcze powinny obejmować różne dziedziny życia i wzajemnie się uzupełniać. Zmiana, której dokonał Sejm głosami polityków PO i PSL powinna być wsparta „co najmniej efektywną polityką zatrudniania oraz polityką rodzinną”.

Uwagę zwraca zwłaszcza to ostatnie zdanie, które można odczytywać jako cichą zgodę sędziów Trybunału z argumentami podnoszonymi przez NSZZ „S” od początku debaty emerytalnej. Przecież to Związek zwracał uwagę, że tak drastyczne podwyższenie wieku emerytalnego jest możliwe tylko w krajach o ustabilizowanej sytuacji na rynku pracy, posiadających efektywny system publicznej opieki zdrowotnej. W Polsce nie zostały spełnione żadne warunki do podwyższania wieku emerytalnego. Nadal konieczne są działania m.in. w obszarach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ograniczania i uszczelnienia KRUS, ograniczania patologii w tzw. „samozatrudnieniu” oraz stosowania „umów śmieciowych”, w systemie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stabilizacji zatrudnienia ludzi młodych, systemu rozwiązań prawnych i organizacyjnych pozwalającym na kontynuowanie zatrudnienia w wieku emerytalnym, poprawy bezpieczeństwa i warunków wykonywania pracy, wzrostu efektywności system publicznej opieki zdrowotnej i profilaktyki zawodowej.

Tymczasem, przykładowo, według ostatniego raportu przygotowanego przez Fundusz Ludnościowy ONZ i organizację HelpAge International pod względem opieki społecznej wobec osób starszych, Polska zajęła 87 miejsce na 91 krajów! 

W tej sytuacji trudno nie oprzeć się wrażeniu, że swoją majową decyzją Trybunał Konstytucyjny próbował nie tyle odnieść się do rzeczywistości, co ją zaklinać.

Czytaj więcej: 67 lat zostaje

Czytaj więcej: Zdanie odrębne – umowa społeczna została złamana

ACH, Dział Informacji KK

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę