Wiek emerytalny i ustawa o związkach zawodowych – spotkanie organizacji związkowych

Obniżenie wieku emerytalnego, projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych oraz informacje z zakładów pracy, m.in. z Wojewódzkiego Inspektoratu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Sanepidu w Gdańsku to tematy, które zdominowały posiedzenie gdańskich i sopockich organizacji związkowych, które odbyło się 29 czerwca w siedzibie „Solidarności” w Gdańsku.

Wiele pytań dotyczyło zapowiadanej przez rząd PiS nowelizacji ustawy dotyczącej obniżenia wieku emerytalnego.

– Nasze stanowisko jest niezmienne – by wiek emerytalny wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i alternatywnie bez względu na wiek przy stażu składkowym 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn – mówił Bogdan Olszewski, sekretarz Prezydium ZRG NSZZ „S”. – Są jednak sygnały z ministerstwa, że na pierwszy wariant będą pieniądze w budżecie państwa, jednak nie jest pewne, czy znajdą się także na drugi. Nie wiemy zatem, jaka będzie decyzja rządu.

Dużo wątpliwości i pytań budzi projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Na ten temat obszernie wypowiadał się Krzysztof Dośla, przewodniczący G NSZZ „S”.

– Na Radzie Dialogu Społecznego uzgodniono trzy ważne dla nas punkty, które zaaprobowały zarówno strona związkowa, jak i pracodawców oraz rządowa – tłumaczył Krzysztof Dośla. – Po pierwsze dotyczą one konieczności wprowadzenia zmian w przepisach, aby zrzeszać się w związki zawodowe mogli także pracownicy zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych, po drugie chodzi o reprezentatywność związku na poziomie zakładu pracy i ponadzakładowym oraz po trzecie aby była możliwość odpisywania składek związkowych w zeznaniach podatkowych, wpisując je do kosztów uzyskania przychodu.

Omawiano także informacje z posiedzeń KK w Radomiu oraz ZRG, a także przyjęte stanowiska i apele. Przedstawiono również program obchodów Sierpnia `80. Zwrócono się również apelem o wsparcie Funduszu Stypendialnego NSZZ „S”.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę