Wiek emerytalny 67 lat nie do przyjęcia dla pedagogów – stanowisko oświatowej „Solidarności” w Gdańsku

Sprzeciw wobec decyzji Senatu RP o odrzuceniu inicjatywy Prezydenta RP o przeprowadzeniu referendum m. in. w sprawie wieku emerytalnego wyraziła w swoim stanowisku z 8 września Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. „W naszej ocenie wiek 67 lat jest nie do przyjęcia dla wielu pedagogów, z uwagi na towarzyszący tej pracy wysoki poziom stresu oraz tzw. wypalenie zawodowo-zdrowotne. Opowiadamy się, jak wielokrotnie wcześniej, za systemem mieszanym, który pozwala nauczycielowi na dokonanie wyboru” – czytamy w Stanowisku ws. emerytur nauczycielskich.

 

Stanowisko ws. emerytur nauczycielskich

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża swój sprzeciw wobec decyzji Senatu RP o odrzuceniu inicjatywy Prezydenta RP przeprowadzenia referendum, m. in. w sprawie wieku emerytalnego. W naszej ocenie wiek 67 lat jest nie do przyjęcia dla wielu pedagogów, z uwagi na towarzyszący tej pracy wysoki poziom stresu oraz tzw. wypalenie zawodowo-zdrowotne. Opowiadamy się, jak wielokrotnie wcześniej, za systemem mieszanym, który pozwala nauczycielowi na dokonanie wyboru.

Zwracamy uwagę, że zmiany emerytalne wprowadzone w 2012 roku, które w przypadku nauczycieli wydłużyły czas pracy średnio o 12 lat (pomimo protestów związkowych, zebrania ponad 2 mln podpisów z wnioskiem o referendum), są oceniane jako działania antyedukacyjne i antynauczycielskie.

Domagamy się przywrócenia zasad emerytalnych korzystnych dla nauczycieli, zgodnych z treścią  zniesionego art. 88 ustawy Karta Nauczyciela. Przywrócenie nauczycielom odrębnego miejsca w systemie emerytalnym nie jest szczególnym przywilejem, lecz racjonalnym uznaniem wyjątkowego charakteru tego zawodu i związanych z tym wymagań.

Zwracamy też uwagę, że w ustawie zmieniającej system emerytalny służb mundurowych za niepodważalne uznano poszanowanie praw nabytych, co oznacza, że nowe rozwiązania będą dotyczyły wyłącznie tych pracowników, którzy dopiero rozpoczną pracę. Tej zasady nie zastosowano wobec nauczycieli, pozbawiając osoby już zatrudnione prawa do przejścia na emeryturę po przepracowaniu 30 lat. Oznacza to rażącą nierówność obywateli wobec prawa, co w demokratycznym społeczeństwie nie może być akceptowane. Zwracamy uwagę, że tzw. świadczenie kompensacyjne może otrzymać tylko pewna grupa nauczycieli.

Nie godzimy się na  tak instrumentalne traktowanie nauczycieli, na których nakłada się coraz to nowe obowiązki, formułuje się coraz to wyższe wymagania i oczekiwania społeczne, a jednocześnie ciągle obniża się ich status zawodowy i społeczny.

W imieniu Sekcji przewodniczący Wojciech Książek

Gdańsk 08.09.2015 r.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę