Więcej pań ma pracę

Kiedy rząd Beaty Szydło wprowadzał swój sztandarowy program „Rodzina 500 plus”, jego krytycy podnieśli argument, że kobiety zaczną masowo rezygnować z zatrudnienia. Tymczasem dane BAEL pokazują, że w pierwszym kwartale 2017 roku kobiet biernych zawodowo było o 30 tysięcy mniej niż pod koniec zeszłego roku.

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności wykazało, że w pierwszym kwartale tego roku liczba kobiet biernych zawodowo z powodów rodzinnych zatrzymała się na poziomie 1,57 milionów. To oznacza, że nie pracowało o 30 tysięcy mniej pań niż pod koniec ubiegłego roku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że opieka nad dziećmi nie jest wyłącznym powodem, dla którego kobiety rezygnują z pracy lub nie podejmują zatrudnienia. – Bierne zawodowo są również kobiety bezdzietne. Nieposzukiwanie pracy przez część kobiet jest często związane z opieką nad starszymi członkami rodziny albo innymi przyczynami rodzinnymi lub osobistymi – skomentowała na stronie resortu Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę