Wiceszef Sekcji Krajowej Ciepłownictwa z Gdyni

Wojciech Litewski, przewodniczący „S” w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Gdynia, został wybranym wiceprzewodniczącym Sekcji Krajowej Ciepłownictwa NSZZ „S”. Litewski startował w wyborach na szefa sekcji, przegrywając z jej obecnym przewodniczącym z Częstochowy Andrzejem Śpiewakiem. Został za to wybrany delegatem ciepłowników na Kongres Sekretariatu Służb Publicznych, w skład którego wchodzi Sekcja Krajowa Ciepłownictwa. Inny przedstawiciel Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, Lech Ligus z „S” w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej został członkiem Komisji Rewizyjnej sekcji.

opec

Walne Zebranie Delegatów sekcji ciepłowników odbyło się 28–29 maja w Jastrzębiej Górze. Gościem specjalnym pierwszego dnia obrał był przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, a drugiego – szef Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla. Wybory z ramienia Krajowej Komisji Wyborczej nadzorował Stefan Gawroński z Prezydium ZRG NSZZ „S”.

Sekcja Krajowa Ciepłowników NSZZ „S” reprezentuje pracowników 33 przedsiębiorstw w Polsce. Zrzesza ponad 4300 związkowców.

cieplownicy

Przypomnijmy, że także w innych ogólnopolskich jednostkach branżowych „S” dużym zaufaniem związkowców obdarzeni zostali przedstawiciele Regionu Gdańskiego.

Funkcje przewodniczących utrzymali wszyscy liderzy „S” w branży morskiej: Andrzej Kościk z „S” w PLO (Sekcja Krajowa Marynarzy i Rybaków), Mirosław Piórek z „S” w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” (Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego) i Mariusz Połom z „S” Portu Gdynia (Krajowa Sekcja Portów Morskich).

Z kolei przewodniczącym Sekcji Krajowej Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych został Zbigniew Sikorski, szef „S” w SM Polmlek-Maćkowy, dotychczas przewodniczący sekcji mleczarsko-spożywczej, która w marcu połączyła się z organizacją związkową w branży spirytusowej.

Czterech przedstawicieli Regionu Gdańskiego weszło w skład Rady Sekcji Krajowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S”: przewodniczący regionalnej oświatowej „S” Wojciech Książek (z największym, ponad 90-procentowym poparciem!), Krzysztof Jędrzejczyk z „S” w Gdańsku oraz Zdzisława Hacia i Monika Kończyk (wybrana do Prezydium Rady) z „S” w Gdyni.

Wielu związkowców z Regionu Gdańskiego zostało delegatami swoich sekcji na kongresy poszczególnych sekretariatów. Ich aktywność i sukcesy na forum krajowym to także dowód na rozwój Związku w regionie.

fot. OPEC, SKC

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę