Wicepremier poparł protestujących w Operze Bałtyckiej. Solidaryzują się z nimi też filharmonicy sopoccy

W spór w Operze Bałtyckiej włączył się rząd. W liście do związkowców wicepremier Piotr Gliński poinformował, że zwrócił się do marszałka Mieczysława Struka o podjęcie kroków naprawczych w operze i zaapelował o uzdrowienie sytuacji w tej podległej marszałkowi instytucji kultury.

Strajkujących artystów Opery Bałtyckiej i jej pracowników technicznych poparli też muzycy Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie. Wysłali w tej sprawie proklamację z głosem wsparcia i solidarności z protestującymi do pomorskiego marszałka.

dig

„Dialog” dyrektora Warcisława Kunca ze strajkującą załogą. Zdjęcie wykonane w czasie strajku  na porannej próbie w sobotę 18 listopada br.  

Związkowcy z NSZZ “Solidarność” i ze ZZ Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych w Operze Bałtyckiej w Gdańsku otrzymali list – odpowiedź od wicepremiera Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Z uwagą i zaniepokojeniem zapoznałem się z przedstawioną sytuacją w Operze Bałtyckiej. Z głęboką troską odnoszę się do wszelkich spraw pracowniczych, mających wpływ na rozwój i potencjał artystyczny, instytucji kultury lub sygnalizujących naruszenie norm społecznego współżycia w miejscu pracy.

Opera Bałtycka jest samorządową instytucją kultury, dlatego w głównej mierze na organizatorze będącym organem samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek zapewnienia instytucji stabilnego rozwoju oraz rozwiązywania podstawowych problemów dotyczących jej funkcjonowania, przy jednoczesnym poszanowaniu autonomicznych decyzji dyrektora oraz zapewnieniu przestrzegania obowiązującego prawa w tym uprawnień pracowniczych wynikających z kodeksu pracy.

Dlatego w pierwszej kolejności zwróciłem się do marszałka Województwa Pomorskiego z prośbą o zbadanie sygnalizowanych problemów i – jeśli decyzje dyrektora instytucji naruszają obowiązujący porządek prawny, tym prawo pracy i ustawę o związkach zawodowych, o podjęcie stosownych kroków zmierzających do naprawy sytuacji, a także o poinformowanie mnie o efektach podjętych działań – napisał wicepremier Piotr Gliński.

List wicepremiera Glińskiego odczytano podczas sobotniej próby oraz publiczności w trakcie trwającego kwadrans cichego protestu przed wieczornym koncertem „Kocham operetkę”.

Artystów Opery Bałtyckiej poparli też muzycy Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie. Wysłali w tej sprawie proklamację z głosem wsparcia i solidarności z protestującymi do pomorskiego marszałka.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę