Wiązanki kwiatów pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej

W ramach obchodów upamiętniających 38 rocznicę Sierpnia’80, w piątek 31 sierpnia 2018 r., o godz. 15 rozpoczęła się uroczystość składania kwiatów pod historyczną Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. Jako pierwszy kwiaty złożył prezydent RP Andrzej Duda, a następnie prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Zdjęcia: Wojciech Milewski

 

Brama nr 2 Stoczni Gdańskiej jest miejscem symbolicznym, a także miejscem, w których doszło do tragedii, o czym przypomnieli organizatorzy, podczas uroczystości składania kwiatów. 36 lat temu, 31 sierpnia 1982 r., w ramach obchodów drugiej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych zginął Piotr Sadowski. Wcześniej, 16 grudnia 1970 r. zginęły pod tą bramą dwie osoby, a jedenaście kilkanaście osób zostało rannych.

Nic dziwnego, że uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu polskiego. Po prezydencie i premierze kwiaty składali: w im. Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego Janusz Śniadek, sygnatariusze porozumień sierpniowych m.in. Andrzej Kołodziej, Tadeusz Fiszbach, przewodniczący KK NSZZ „S” Piotr Duda, a także poprzedni przewodniczący „S” Marian Krzaklewski, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego „S” Krzysztof Dośla, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, parlamentarzyści, prezes Zarządu Stoczni Gdańskiej, przedstawiciele KM „S” Gdańskiej Stoczni Remontowej, Portu Gdańskiego i innych stoczni, a także Związkowcy z wielu zakładów i instytucji na Pomorzu. Kwiaty składali też ministrowie: Elżbieta Rafalska, Jarosław Sellin, lokalni politycy i lokalne władze, przedstawiciele uczelni, służb mundurowych, handlowcy, marynarze. Dużą grupę stanowili członkowie „S” z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, reprezentując tamtejsze organizacje „S” zakładów górniczych. Nie zabrakło prezesa IPN dr Jarosława Szarka oraz prof. Mirosława Golona. Kwiaty składali również przedstawiciele „S” z Regionu Elbląskiego, Słupskiego, Mazowieckiego, a nawet z Zielonej Góry. Był też Kacper Płażyński i Stowarzyszenie Godność, oraz Komitet Pomnika Poległych Stoczniowców i wiele innych osób. Uroczystościom towarzyszyła orkiestra Kopalni Soli w Wieliczce.

Po złożeniu kwiatów Związkowcy, politycy i wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli w pochodzie ulicami Gdańska do bazyliki p.w. św. Brygidy, gdzie uczestniczyli we mszy św., stanowiącej dalszą część obchodów 38 rocznicy Sierpnia’80, kiedy to doszło do podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę