Wiara ważniejsza niż sukces. Badanie „Znaczenie wartości w życiu zawodowym”

Wyniki najnowszego badania na temat znaczenia wartości w życiu zawodowym pokazują, że w miejscu pracy i w prowadzeniu firmy warto kierować się czymś więcej niż ambicjami i zyskiem, informuje portal praca.interia.pl. Okazuje się, że wyższe wartości, m.in. religijne są istotne i dla pracowników i dla pracodawców.

Celem badania „Znaczenie wartości w życiu zawodowym” wykonanego przez Okaeri Consulting i Human Graph było sprawdzenie znaczenia wartości, w tym wartości religijnych, w relacjach zawodowych.

Respondenci (pracownicy i pracodawcy) zostali poproszeni o wskazanie trzech wartości, które powinny przyświecać osobom pragnącym osiągnąć sukces w biznesie. Jedną z najważniejszych wartości wskazanych przez respondentów było „uczciwe życie”. Odpowiedź tę wskazała połowa pracodawców (51 proc.) i 38 proc. pracowników. Z kolei pośród pracowników powszechniejszą niż u pracodawców wartością jest wykształcenie – takiej odpowiedzi udzieliło 35 proc. badanych (21 proc. wśród pracodawców).

25 proc. pracowników jako istotną w biznesie wartość wskazało dobrobyt i bogacenie się, jednak wśród pracodawców taki wybór był dużo rzadszy (5 proc.). Zdaniem części pracowników istotne jest również grono przyjaciół (14 proc.; 1 proc. wśród pracodawców).

9 proc. badanych pracowników i 6 proc. pracodawców jest zdania, że osobom, które chcą osiągnąć sukces w biznesie powinna przyświecać wiara religijna. Wyniki wykazały też związek istniejący pomiędzy taką deklaracją, a wskazaniem uczciwości w biznesie. Zarówno wśród pracowników jak i pracodawców, większość osób (67 proc.), które wskazały wiarę religijną, wskazywało także uczciwe życie. Spośród tych pracowników, którzy nie wskazali wiary religijnej, nie jest to tak istotna wartość. Uczciwość wybrało 36 proc. pracowników i połowa pracodawców. Zarówno dla jednej jak i drugiej grupy wiara okazała się być ważniejsza niż sukces i sława.

Zdaniem 13 proc. pracowników i 17 proc. pracodawców wiara ma znaczenie w prowadzeniu firmy w ich branży. Deklarowane wartości religijne mogą mieć znaczący wpływ na wybory dokonywane zarówno przez pracowników jak i pracodawców. W oczach pracodawców, wartości wyznawane przez kandydatów na pracowników mają duże znaczenie. 63 proc. pracodawców zadeklarowało, że wartości ogółem mają wpływ na wybór dokonywany w trakcie rekrutacji.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę