Wiedza narzędziem dialogu

Trzeba dysponować realną siłą i mieć odpowiednie narzędzia do dialogu z pracodawcą.  Dział szkoleń naszego Regionu dba o właściwy poziom związkowej wiedzy.

Dział szkoleń przeprowadził w ub.r. 70 szkoleń (w tym szkolenia dla indywidualnych organizacji związkowych i wystąpienia merytoryczne na forum struktur branżowych Związku). Uczestniczyło w nich 970 osób. Przełożyło się to na 119 dni szkoleniowych.

Z informacji pracowników Działu szkoleń niezmiennie popularnością cieszą się szkolenia z prawa pracy i prawa związkowego, będące podstawowym szkoleniem wprowadzającym w działalność związkową. To ważne, gdyż systematycznie powstają nowe organizacje związkowe. Systematyczne szkolenia prowadzone są w zakresie rozwoju Związku (pozyskiwania nowych członków) oraz nowelizacji prawa pracy.  W minionym roku w Regionie Gdańskim przybyło prawie 900 członków w związku z rejestracją 11 nowych organizacji zakładowych.

Jednym z priorytetów w roku 2016 dla Działu szkoleń było dotarcie do członków organizacji, które – mimo iż istnieją od lat – nie uczestniczyły w szkoleniach od co najmniej dwóch kadencji. Wciąż takich komisji jest w Regionie Gdańskim ponad sto.

Rok 2016 przyniósł istotne zmiany w przepisach kodeksu pracy, o których działacze związkowi powinni wiedzieć jak najwięcej.

Dział szkoleń ZRG w roku 2016 współpracował z działem szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „S”. W ramach współpracy trenerka kol. Maria Kościńska przeprowadziła szkolenia: ”Profesjonalizm organizacji związkowej „ i  „Być liderem to zobowiązuje”. W tym roku poprowadzi szkolenia  ”Komunikacja w sytuacjach kryzysowych” i „Patologia w miejscu pracy”.

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę