Ważne terminy dla organizacji związkowych: marzec 2017

Przypominamy o ustawowych terminach składania sprawozdań w urzędach skarbowych.

WAŻNE:

Decydującą datą jest data podjęcia uchwały zatwierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa).

Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2017 roku – komplet (CIT-8,CIT-8/O, sprawozdania) składa się do 10 dni od daty uchwały.

Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2017 roku, CIT-8, CIT-8/O, należy składać do 31 marca 2017 roku; pozostałe sprawozdania składa się do 10 dni od daty uchwały, ale nie później niż do 30 czerwca 2017 roku.

PIT 11 i PIT 8C – rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych należało złożyć do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2017 roku w formie papierowej, a w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego do 28 lutego 2017 roku. Także do 28 lutego 2017 roku należało wysłać te rozliczenia podatnikom.

Informacje: Tadeusz Grubich (Dział Szkoleń ZRG) – pok. 117,
tel. 58 308 42 76

Download PDF
Powrót Drukuj stronę