Ważna data! 11 września początek protestu przeciw polityce rządu.

– Związki zawodowe w Polsce są jak jedna pięść skierowana nie przeciwko społeczeństwu, ale przeciwko wszystkim tym, którzy wprowadzają antypracownicze rozwiązania – powiedział przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda na konferencji prasowej  po zakończeniu posiedzenia wspólnego sztabu protestacyjnego trzech organizacji związkowych: „Solidarności”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych.

Sztab potwierdził, że 11 września rozpocznie się akcja strajkowa przeciwko polityce rządu. Jej pierwszym punktem będzie trwająca do 14 września stała pikieta przed Sejmem.

– Sztab potwierdził zaplanowane wcześniej decyzje w sprawie formy i terminu protestu.  Szczegóły organizacyjnej wspólnej akcji trzech organizacji związkowych zostaną ustalone na roboczym posiedzeniu sztabu 18 lipca – powiedział nam przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla, który uczestniczył w posiedzeniu sztabu w Warszawie.

Przypomnijmy, że 26 czerwca – w proteście przeciwko brakowi dialogu społecznego w Polsce – strona społeczna zawiesiła udział w pracach Komisji Trójstronnej. Na dzisiejszej konferencji prasowej szef Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka podkreślał, że dialog w Komisji Trójstronnej przestał być dialogiem, a stał się dyktatem.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę