Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej: Lepsza perspektywa

10 listopada w Sali BHP odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej. Przewodniczący stoczniowej „Solidarności” Roman Gałęzewski powitał przybyłych na zebranie delegatów, a także gości: przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztofa Doślę oraz członków Zarządu Grupy Stoczni Gdańsk – prezesa Jarosława Łasińskiego i wiceprezesów – Adama Zaczeniuka i Adama Kowalskiego.

Zdjęcia: Paweł Glanert

 

Przewodniczący stoczniowej „Solidarności” krótko przedstawił sytuację pracowników Grupy Stoczni Gdańsk i podkreślił, że udział w zebraniu członków Zarządu grupy umożliwi uzyskanie odpowiedzi na nurtujące związkowców pytania.

Prezes Jarosław Łasiński nie ukrywał, że wszelkie pozytywne zmiany w stoczni związane są z poprawą rentowności produkcji. Stocznia ma zagwarantowane zamówienia na najbliższe pół roku, co pozwala racjonalnie planować organizację pracy. W GSG wzrasta zatrudnienie, w październiku rozpoczęły pracę nowe obiekty GSG Towers. Jesteśmy dziś dumni, że stanowimy Zarząd zakładu osiągającego  coraz lepsze rezultaty w pracy, mającego korzystną rentowność operacyjną i dysponującego wykwalifikowana załogą, która da sobie radę przy rosnących zamówieniach. Najważniejszą sprawą jest szybkie osiągniecie dodatniej rentowności netto, co pozwoli rozwiązać większość problemów nurtujących załogę, w tym poprawę poziomu płac.

Nie chcemy dzielić załogi na pracowników stoczni i GSGTowers. Jesteśmy jedna firmą, choć wiem że są bolesne różnice w zależności od tego gdzie kto pracuje. W przyszłości będzie jedna stocznia, do tego chcemy doprowadzić jak najszybciej, chcemy by obowiązywały wszędzie jednakowe standardy. Ale nie jestem w stanie określić czy dojdzie do tego za rok, dwa lata czy pięć. Zależeć to będzie od rentowności zysku netto, którą trzeba osiągnąć jak najszybciej. Niestety nasze nowe przeloty nie są wciąż tak obciążone jak chcielibyśmy.

Przed nami kolejne inwestycje. W rynku energetyki wiatrowej coraz większy udział ma energetyka morska. A to oznacza budowę wież, konstrukcji stalowych i statków, niezbędnych by te wieże postawić i obsługiwać.

Prezes Jarosław Łasiński odpowiadał na pytania uczestników zebrania. Dotyczyły one bezzasadnego systemu premiowego, w którym wysokość premii przewyższa płace podstawowe, nieusprawiedliwionych różnic płacowych pomiędzy spółkami Grupy Stoczni Gdańsk, systemu ocen pracowników. Prezes Zarządu GSG zapowiedział zmiany w systemie premiowania od nowego roku (podwyższenie płac podstawowych kosztem obniżonych horrendalnie wysokich premii), kontynuację systemu ocen kwalifikacji i umiejętności pracowników, który ma być zachętą do podwyższania umiejętności, a w konsekwencji zarobków. Prezes podkreślił, że poprawa rentowności GSG, a zwłaszcza uzyskanie rentowności netto stworzy warunki do poprawy płac w grupie.

Zebrani dokonali wyborów uzupełniających. Członkami Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej zostali: Jacek Bobola i Jarosław Kowalski z GSGTowers oraz Zbigniew Wiszowaty i Krzysztof Wnuk ze Stoczni Gdańsk.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę