Walka o prawa pracownicze – to nasz cel. KM NSZZ „S” w ENERGA Operator SA Oddział w Gdańsku

Andrzej Bogucki został ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” w ENERGA Operator SA Oddział w Gdańsku. Tę funkcję będzie pełnił już trzecią kadencję. Wydano 40 kart do głosowania, 37 głosów było ważnych i wszystkie oddane na nowego przewodniczącego.

Zdjęcia: Olga Zielińska

 

– Dziękuję za zaufanie. Mam nadzieje, że was nie zawiodę – podziękował nowo wybrany przewodniczący „S”.

Dodał, że sytuacja związku jest obecnie niezwykle trudna. Wielu członków „S” obawia się szykan i różnych problemów w pracy, wynikających tylko z tego, że należą do związku. Zdarzają się np. przypadki, że pracownicy są informowani o możliwym awansie, ale w takim przypadku powinni zrezygnować z przynależności związkowej.

Na potwierdzenie faktu, że pracownicy szczególnie dziś i to w trudnych warunkach są zmuszani do walki o swoje prawa Bogucki przytoczył zdarzenie dotyczącego jednego z przedstawicieli pracodawcy. Zaproponował on związkowi zawodowemu, aby pracodawca miał pełną kontrolę nad funduszem socjalnym. Jego zdaniem pracownik otrzymujący dopłatę np. do wczasów powinien szczegółowo wykazać na co przeznaczył pieniądze.

Andrzej Bogucki mówił o pozorowanym dialogu, jaki prowadzi pracodawca ze stroną związkową.

- Schemat wygląda tak: pracodawca mówi, że potrzebne są konsultacje ze związkiem zawodowym, ale w trakcie spotkania okazuje się, iż decyzje zostały już podjęte. Pracodawca informuje jedynie, że chce usłyszeć, co ma związek zawodowy do powiedzenia – relacjonował Bogucki. – Walka o prawa pracownicze będzie naszym głównym celem w nowej kadencji.

Delegaci wybrali także członków Komisji Zakładowej, która liczy wraz z przewodniczącym 20 osób. Wybory nie były  łatwe, trzeba je było najpierw przeprowadzić w 13 Komisjach Oddziałowych.

Do Międzyzakładowej NSZZ „S” w ENERGA Operator SA Oddział w Gdańsku należy 571 członków. Jak mówili sami o sobie delegaci, na sali obrad zebrali się najbardziej aktywni działacze związkowi.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę