W Suchowoli o księdzu Jerzym: „Zginął bo głosił prawdę o Bogu i ojczyźnie”

W niedzielę 27 października br. w Suchowoli na Podlasiu, w rodzinnej parafii ks. Jerzego Popiełuszki, obyły się uroczystości upamiętniające 35 rocznicę zabójstwa patrona Solidarności.

Suchowola to parafia i miejsce nauki, urodzonego w pobliskiej wsi Okopy duchownego, kapelana Solidarności.

Obchody rocznicowe zorganizowali: Region Podlaski NSZZ „Solidarność”, parafia katolicka w Suchowoli i władze samorządowe. Metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda odprawił  mszę św. w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła.

- Módlmy się do Boga za pośrednictwem bł. ks. Jerzego, aby kłamstwo ani żadne ideologie nie przeważały nad prawdą i nie zdołały nam odebrać wolności. Módlmy się, abyśmy zawsze mieli odwagę stanąć po stronie prawdy i jej bronić – powiedział metropolita białostocki.

Kwiaty składano przy pomniku ks. Popiełuszki w Suchowoli oraz na grobie jego rodziców.

W uroczystościach wzięli udział bliscy księdza Popiełuszki, liczni wierni, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie Solidarności z całego kraju.

Przybył m.in. Dariusz Piontkowski, pochodzący z Podlasia minister edukacji narodowej, ks. Zbigniew Kras, kapelan prezydenta RP, parlamentarzyści, wojewoda podlaski, samorządowcy, przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ „S” i liczni członkowie Związku.

Czytaj więcej…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę