W Sali BHP 16 marca br. o wolności zrzeszania się

W Sali BHP Stoczni Gdańskiej,  w której podpisany został w 1980 r. najważniejszy dokument gwarantujący wolność zrzeszania, czyli Porozumienia sierpniowe NSZZ „Solidarności” organizuje 16 marca br. dyskusję nad art. 12 Konstytucji RP, który mówi o wolności zrzeszania się w związki zawodowe.

Debata pod znaczącym tytułem „Wolność zrzeszania czy wolność zwalniania” ma odbyć się z udziałem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Wolności związkowe to uprawnienia związane z tworzeniem, organizacją oraz funkcjonowaniem związków zawodowych.

Czy w Polsce jest prawo do strajku? Warto się nad tym poważnie zastanowić. Procedura wyznaczająca ramy działania związku zawodowego jest określona w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Związek zawodowy przed ogłoszeniem strajku musi podjąć próbę dojścia do kompromisu za pomocą rokowań lub mediacji. W przeciwnym razie strajk może się okazać nielegalny, a jego organizatorzy pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Przypomnijmy, że prawo do zrzeszania się stanowi jedno z najbardziej podstawowych praw, jakie gwarantowane są każdemu człowiekowi przez współczesne państwa prawa. Dzięki temu możliwe jest wspólne organizowanie się osób, które mają podobne poglądy i dążą do osiągnięcia wspólnych celów.

W Polsce prawo to jest zapewnione przez wiążące nas umowy międzynarodowe (np. Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności), Konstytucję RP (art. 12 i 58), a także ustawy (np. ustawa prawo o stowarzyszeniach).

Przewidziane są wystąpienia

przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy

ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

dr. Artura Rycaka z Uczelni Łazarskiego w Warszawie
sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu dr. Sebastiana Kowalskiego
- szykanowanego za działalność związkową w „Solidarności” Hieronima Stachela

Konferencja: 16 marca 2018 r. o godz. 11 w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.
ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę