W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Msza święta odprawiona pod przewodnictwem metropolity gdańskiego arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia w bazylice Mariackiej była głównym punktem gdańskich obchodów z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Święta Narodowego 3 Maja.

Zdjęcia: Paweł Glanert

Głównym przesłaniem  homilii  abp Sławoja Leszka Głódzia był apel o uszanowania wartości “sprawdzonych w szkole wieków”. – Często ład społeczny jest rujnowany przez agresję różnych środowisk liberalnych, nie mających nic wspólnego z wartościami narodowymi, religijnymi. Ten ateizm w umysłach wielu, także naszych rodaków, trwa i stanowi jakąś niepisaną ideologię, a przecież trzeba wciąż nam dawać świadectwo, co przez Boga jest tam zadane i co jest wymodlone, wywalczone także przez pokolenia i historię – powiedział abp Głódź.

Metropolita gdański mówił również o 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. – Unia Europejska wyrosła w imię świadomości, by przezwyciężyć podziały, a także zagoić powojenne rany, by rozbudzić na powrót ducha Europy wspartego o tradycje grecką, rzymską, a nade wszystko zakotwiczyć ją w dziedzictwo chrześcijańskie tworzące wspólnotę europejskich ludów i narodu – przypomniał metropolita gdański.

Po mszy w asyście wojskowej uczestnicy uroczystości przeszli spod bazyliki pod pomnik Poległych Stoczniowców, gdzie odczytano Apel Poległych. Organizatorem uroczystości na placu Solidarności byli NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Tego dnia można było również obejrzeć dwie wystawy  przygotowane przez gdański IPN o genezie „Solidarności” – o Wolnych Związkach Zawodowych 1978-1980 i – o solidarnościowych protestach społecznych w Gdańsku w maju 1982 r. Niestety władze miasta wyraziły zgodę na zainstalowanie wystaw tylko na jeden dzień.

Przed południem przedstawiciele Stowarzyszenia „Godność” złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda Regana oraz pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, a także Anny Walentynowicz.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę