W przededniu rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko uosabiał to, czym była i jest „Solidarność”. W przededniu 31 rocznicy męczeńskiej śmierci patrona Związku, 17 października o godz. 15 w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku zostanie wystawiona  „Ballada o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszko”. Sceniczny utwór słowno- muzyczny powstał  w oparciu o historię życia i śmierci patrona NSZZ „Solidarność”. Twórcami „Ballady” jest grupa artystów: Jan Drechsler (libretto), Michał T. Malicki (muzyka i aranżacja) oraz Marek Klimentowski (realizacja). Utwór jest syntezą życia i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego na tle wydarzeń, jakie miały miejsce w PRL. Patronat honorowy na wydarzeniem objęli Jan Kopiec, biskup diecezji gliwickiej i Piotr Duda, szef NSZZ „Solidarność”. Cały projekt koordynuje Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

Wspólna modlitwa na tamie włocławskiej, miejscu wyłowienia zwłok księdza, rozpocznie się 18 października o godz. 16.30. Delegacje  złożą wieńce, następnie uczestnicy uroczystości przejdą z relikwiami patrona Związku do sanktuarium męczeństwa we Włocławku, gdzie o godz. 17.30 ks. prałat Zbigniew Szygenda, kapelan „Solidarności” odprawi uroczystą mszę świętą.

19 października w Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu w Warszawie odbędzie się koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza z udziałem Chóru Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. O godz. 18 uroczystą mszę świętą koncelebrowaną odprawi kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Po mszy św. przy grobie księdza Jerzego zostaną złożone wieńce.

„Bez względu na to, jaki wykonujesz zawód, jesteś człowiekiem” – nauczał ksiądz Jerzy. Słowa te stały się mottem XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej w 2014 roku, podczas którego delegaci otrzymali kopię dekretu Kongregacji Kultury i Dyscypliny Wiary, w którym napisano, że Kongregacja uznaje „Błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, Kapłana i Męczennika, patronem przed Bogiem członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego »Solidarność«”.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę