Najważniejsza jest obrona miejsc pracy

Ochrona miejsca pracy oraz praw pracowniczych i związkowych to najważniejsze zadania stojące przez Regionem Gdańskim NSZZ „Solidarność” – wynika z raportu zaprezentowanego przez członka prezydium ZRG Jacka Rybickiego podczas posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego 3 września.

Przedstawienie raportu z ankiety przeprowadzonej wśród delegatów na WZD Regionu Gdańskiego w maju br. (opracowane przez dr Krystynę Kmiecik-Baran i Jacka Rybickiego) oraz zarejestrowanie i zatwierdzenie Regulaminu nowej organizacji związkowej – Międzyregionalnej Sekcji Muzeów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego i Słupskiego – były najważniejszymi punktami comiesięcznego spotkania gdańskiej „Solidarności”. Wybór władz nowej sekcji odbędzie się w połowie września.

Jak wynika z opracowania dot. działalności Regionu Gdańskiego w połowie kadencji, stojące przed Związkiem zadania nie zmieniają się – zmienia się kolejność. W przypadku lepszej kondycji firm na pierwszym miejscu stawiana jest wysokość wynagrodzenia; przy pogarszającej się koniunkturze – ochrona miejsca pracy i praw pracowniczych i związkowych.

Jeśli chodzi o zadania wewnętrzne, wśród członków „S” obecnych na WZD dominuje położenie większego nacisku na promocję Związku, opracowanie jasnej strategii działania „S” i wybór priorytetów oraz organizowanie pracowników w Związek.

Delegaci na WZD dobrze ocenili działalność Regionu Gdańskiego w połowie kadencji właściwie we wszystkich wskazanych obszarach. 40% członków „S” uważa, że ogólna kondycja Związku poprawiła się od ostatniego WZD (12% ma zdanie przeciwne). Najwięcej wskazań pozytywnych uzyskały:  informacja związkowa  oraz koordynowanie działań Związku w tym akcji protestacyjnych (ponad 90% ocen pozytywnych). Stosunkowo najsłabiej oceniane są działania na rzecz pozyskiwania nowych członków.

Badanie objęło również sytuację związkowców i pracowników w regionie. Kondycja Związku w zakładach pracy jest różna – z jednej strony wypłacane są regularnie pensje i nie ma w większości zakładów problemów z działalnością związkową i prowadzeniem dialogu z pracodawcą, z drugiej – organizacja pracy i transparentność działań pracodawców pozostawiają wiele do życzenia. Niepokojąca jest rosnąca bierność pracowników , która wynika często z obaw o własny interes i reakcje pracodawcy.

Przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla, dziękując członkom Związku za udział w różnych uroczystościach związanych z 32 rocznicą Sierpnia ’80, zaprosił do udziału w kolejnych wydarzeniach, organizowanych lub współorganizowanych przez Związek.

W kolejności chronologicznej to konferencja naukowa „Lech Kaczyński – człowiek »Solidarności«” (8 września, godz. 13, sala BHP Stoczni Gdańskiej), XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę (15–16 września), oraz ogólnopolska manifestacja „Obudź się Polsko!” 29 września w Warszawie.

Krzysztof Dośla poinformował również o rozpoczętym właśnie Tygodniu Akcji, organizowanym przez Krajową Sekcją Morską Marynarzy i Rybaków oraz Krajową Sekcję Portów Morskich NSZZ „S” i we współpracy z Międzynarodową Organizacją Transportowców (ITF).

W ramach akcji w dn. 3–7 września w portach Europy, w tym Gdańsku i Gdyni, przeprowadzane będą kontrole inspekcji ITF (w przypadku Polski mieszane polsko-niemieckie) sprawdzające warunki pracy marynarzy i dokerów. Jak podkreślił Krzysztof Dośla, chodzi m.in. o kontrolę przestrzegania międzynarodowych lub krajowych zbiorowych układów pracy oraz sprawdzenie, czy istnieją „więzi” między narodowością marynarzy, banderą danego statku i armatorem.

Ponadto Zarząd Regionu Gdańskiego podjął 3 września decyzję o upoważnieniu prezydium ZRG do wydania stanowiska ws. sytuacji osób eksmitowanych i głodujących w Gdańsku.

Fot. Adam Chmielecki

Download PDF
Powrót Drukuj stronę