W Pomorskiem wzrasta bezrobocie

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy podało dane statystyczne za miesiąc luty, dotyczące bezrobocia, oraz ofert pracy. Okazuje się, że mamy zarówno więcej bezrobotnych, jak i więcej ofert pracy. Stopa bezrobocia wynosi w naszym województwie 5,8 proc, czyli wzrosła o 0,1 pkt. proc. w stosunku do stycznia 2018 r, ale jest niższa o 1,4 pkt. proc. w stosunku do lutego 2017 r.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w naszym województwie wzrosła w lutym 2018 r. w stosunku do ubiegłego miesiąca o 0,6 proc., czyli o 303 osoby. Mamy teraz 52,7 tys. bezrobotnych. Jest to jednak nadal o 19,5 proc., czyli 12,8 tys. osób, mniej niż rok temu. Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 12 powiatach (w Pomorskiem mamy 16 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu). Największy wystąpił w powiecie kartuskim, bo aż o 114 osób. Natomiast największy spadek bezrobocia zarejestrowano w Słupsku, gdzie liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 48 osób w stosunku do stycznia 2018 r.

U nas bezrobocie wzrasta, a w 12 polskich województwach maleje. W stosunku do stycznia 2018 r. odnotowano spadek o 0,5 proc., czyli o około 5,9 tys. osób. W Polsce jest 1127,8 tys. zarejestrowanych bezrobotnych.

Jeśli chodzi o oferty pracy, to w całym kraju jest ich mniej o 11,7 proc., czyli o ok. 17 tys. miejsc pracy. W województwie pomorskim zaobserwowano sytuację odwrotną. U nas wzrasta liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, w porównaniu ze styczniem 2018 r. aż o 4,5 proc., czyli prawie o 400 ofert. Liczba ofert pracy najbardziej wzrosła w Sopocie, bo o 60,5 proc. Natomiast największy spadek odnotowano w powiecie bytowskim, bo o 53,1 proc.

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę