W Pomorskiem bezrobocie spada

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy podaje, że z końcem lipca 2018 r. stopa bezrobocia wynosiła 4,8 proc. i była o 0,9 punktów niższa niż rok wcześniej (5,7 proc. w lipcu 2017 r.). W lipcu br. bezrobotnych w naszym województwie było 41 847 osób. W porównaniu z całym krajem stopa bezrobocia w województwie pomorskim w lipcu była niższa od krajowego o 1,1 punkt procentowy.

bezrobotni w Polsce  w lipcu liczba_bezrobotnych_i_stopa_bezrobocia_07-2018_2

Źródło: GUS

Mimo że w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się o 558 osób więcej niż miesiąc wcześniej, to bezrobocie spada, bowiem część osób, które wcześniej funkcjonowały jako bezrobotne, nie potwierdziły gotowości do pracy (48,2 proc.), dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego (7,1 proc.), rozpoczęły staż (5,8 proc.), albo szkolenie (4,2 proc.).

W czterech powiatach (lęborski, tczewski, Gdańsk i Gdynia) doszło do zwolnień grupowych 63 pracowników. Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 16 powiatach. Największy wystąpił w powiecie nowodworskim o 9,1 proc. Natomiast w powiatach: bytowskim, kwidzyńskim i kościerskim bezrobocie wzrosło. Jedynie w powiecie sztumskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych się nie zmieniła.

Odnotowano też spadek zgłoszonych przez pracodawców wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej o 46 miejsc w porównaniu z miesiącem poprzednim.

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę