W PKP Cargo niemal wszyscy za strajkiem

Blisko 98,5 proc. pracowników PKP Cargo, którzy wzięli udział w referendum strajkowym w zakładach tego największego kolejowego przewoźnika towarowego, opowiedziało się za strajkiem. Głosowanie jest ważne, gdyż uczestniczyła w nim ponad połowa osób zatrudnionych w spółce. O terminie, miejscu i sposobie przeprowadzenia akcji strajkowej zdecydują kolejarskie centrale związkowe.

Wynik referendum pokazuje, że pracownicy są zdeterminowani. Dzisiaj ma odbyć się spotkanie negocjacyjne związkowcy-zarząd.

Kolejarskie związki zawodowe omagają się m.in. ustanowienia przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych spółek zależnych grupy i wstrzymanie zmian organizacyjnych w PKP Cargo – jednej ze spółek córek PKP SA, ustalenia dodatku motywacyjnego dla maszynistów oraz wprowadzenia dodatków alokacyjnych dla osób delegowanych do pracy w innych zakładach spółki.

Jak już informowaliśmy w Północnym Zakładzie PKP Cargo w Gdyni także zdecydowana większość załogi opowiedziała się za strajkiem. Z 1188 uczestników referendum strajkowego tylko 20 było przeciwnych strajkowi. Frekwencja wyniosła 56 proc. Referendum trwało od 17 grudnia ubiegłego roku do 28 stycznia br. i było konsekwencją fiaska dotychczasowych rozmów działających na kolei związków zawodowych NSZZ „Solidarność”, Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce i Solidarność’80 z zarządem spółki. Od listopada trwa w spółce spór zbiorowy. Związkowcy we wszystkich oddziałach spółki powołali komitety protestacyjne.

Decyzja o formie akcji protestacyjnej i jej terminie zapadnie po spotkaniu z zarządem spółki, które zaplanowane jest na wtorek 3 lutego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę