W piątek w Sali BHP dyskusja o polskich antykomunistach

Promocja książki „My reakcja. Historia emocji antykomunistów 1944–1956”, autorstwa znanego dziennikarza i publicysty Piotra Semki, odbędzie się w piątek 27 listopada o godz. 18 w historycznej Sali BHP w Gdańsku. Spotkanie poprowadzi katolicki dziennikarz, dyrektor Radia Plus w Gdańsku Adam Hlebowicz. Organizatorem jest Towarzystwo Debat Publicznych Pałac Ślubów.

Piotr Semka pochodzi z Gdańska. W latach 80. był publicystą podziemnego pisma Regionu Gdańskiego „Solidarność”. Po 1989 r. współpracował m.in. z „Tygodnikiem Gdańskim” i „Tygodnikiem Solidarność”.

My_Reakcja

„My reakcja”, jak informuje wydawca, to książka skierowana do czytelnika, który chciałby zrozumieć, przed jakimi dylematami stali Polacy wierni idei niepodległości, utożsamiający się z Kościołem katolickim i przeciwstawiający się dominacji przywiezionego z Moskwy marksizmu. To książka dla tych, którzy podjęli kult „żołnierzy wyklętych”. Piotr Semka prezentuje jednak znacznie szerszą panoramę społecznego oporu niż tylko oddziały zbrojne. Oprócz konspiratorów z AK, WiN, NSZ i NSW ukazuje działaczy PSL, ludzi wiernych Kościołowi, przedstawicieli przedwojennych elit, ziemian, ludzi prywatnej inicjatywy i konserwatywnych pozytywistów. Podejmuje polemikę z książkami „rewizjonistów”, odrzucających tradycje powstania warszawskiego i negujących wybory Polaków w czasie II wojny światowej.

Autor przyjął wizję inną niż ukazywanie lat stalinowskich poprzez kolejne etapy działań PZPR, zetempowskich pochodów, a potem rozliczeń pomiędzy byłymi marksistami. W książce głos mają nie tylko dokumenty i wydobyte z archiwów wspomnienia, lecz przede wszystkim żywi ludzie. Do niektórych Piotr Semka dotarł w ostatniej chwili.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę