W obronie Karty nauczyciela

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zdecydowanie opowiedziała się za utrzymaniem Karty nauczyciela, która jest ponadzakładowym zbiorowym układem pracy dla licznej grupy zawodowej, wykonującej niezwykle ważne społecznie zadania.

- Jakiekolwiek zmiany dotyczące warunków pracy i płacy mogą nastąpić tylko w efekcie uzgodnień rządu z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi – po zakończeniu rzeczywistego badania czasu i warunków pracy nauczycieli przez Instytut Badań Edukacyjnych” – czytamy w Stanowisku Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie samorządowych propozycji zmian w Karcie nauczyciela z dnia 20 czerwca 2012 r.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę