W obronie Karty nauczyciela

„Solidarność” oświatowa podejmuje działania w obronie zapisów Karty nauczyciela. Struktury Związku w regionach będą występowały do parlamentarzystów o głosowanie przeciw ustawie zmieniającej Kartę Nauczyciela – podał Dział Informacji Komisji Krajowej.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „S” apeluje, aby podobne stanowiska do posłów i senatorów kierowali wszyscy nauczyciele. Rada nie wyklucza zaostrzenia form protestu, jeśli rząd nie wycofa projektu niekorzystnych zmian w Karcie nauczyciela.

Sekcja Krajowa ogłosiła również Inicjatywę Społeczną „Lektury bez cenzury” promującą klasyczne dzieła polskiej literatury – „Pan Tadeusz”, „Trylogia”, „Konrad Wallenrod” – rugowane z kanonu lektur szkolnych.Inicjatywa jest skierowana do wszystkich – bez różnicy na wiek, wykształcenie i wykonywaną pracę, którzy są świadomi nieodwracalnych i niezwykle szkodliwych działań dla kształcenia i wychowania młodzieży realizowanych przez ministerstwo edukacji narodowej jako konsekwencję zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego zawartej w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 r.

Organizatorzy akcji zachęcają do uważnego czytania w/w utworów i poszukiwania odpowiedzi wraz z uzasadnieniem na pytanie: Jakie słowa zaszkodziły klasyce literatury polskiej: utworom Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”, „Konrad Wallenrod” oraz „Trylogii” Henryka Sienkiewicza do tego stopnia, że minister edukacji narodowej ruguje je z kanonu lektur szkolnych?

Download PDF
Powrót Drukuj stronę