W obronie akademików

– Pomimo usilnych starań NSZZ „Solidarność” następuje kolejna degradacja warunków pracy pracownika szkoły wyższej. Odnotowujemy coraz większą rzeszą nauczycieli akademickich zatrudnianych na czas określony – mówi w rozmowie z „Magazynem Solidarność” przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „S” dr inż. Bogusław Dołęga.

Symboliczne, że nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym, zmniejszająca stabilność zatrudnienia pracowników naukowych oraz zmniejszają wpływ związków zawodowych na funkcjonowanie uczelni (m.in. negocjowania układów zbiorowych i wpływu na rozdział środków na wynagrodzenia) weszła w życie 1 października, wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego. To jak wręczenie komuś rózgi w dniu jego urodzin. Całość rozmowy w październikowym „Magazynie Solidarność”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę